Automatic merge of translations from Transifex

This commit is contained in:
Clementine Buildbot 2023-07-14 02:50:44 +00:00
parent d3108b32e8
commit 08bfb88912
2 changed files with 62 additions and 62 deletions

View File

@ -1636,7 +1636,7 @@ msgid "Least favourite tracks"
msgstr "Nejméně oblíbené skladby"
msgid "Leave blank for the default. Examples: \"/dev/dsp\", \"front\", etc."
msgstr ""
msgstr "Pro výchozí nastavení ponechte prázdné. Příklady: \"/dev/dsp\", \"front\", atd."
msgid "Length"
msgstr "Délka"
@ -1678,13 +1678,13 @@ msgid "Load playlist..."
msgstr "Nahrát seznam skladeb..."
msgid "Loading Last.fm radio"
msgstr ""
msgstr "Nahrává se rádio Last.fm"
msgid "Loading MTP device"
msgstr "Nahrává se zařízení MTP"
msgid "Loading Windows Media device"
msgstr ""
msgstr "Nahrává se zařízení Windows Media"
msgid "Loading iPod database"
msgstr "Nahrává se databáze iPod"
@ -1724,7 +1724,7 @@ msgid "Low (%1 fps)"
msgstr "Nízký (%1 fps)"
msgid "Low (15 fps)"
msgstr ""
msgstr "Nízké (15 fps)"
msgid "Low (256x256)"
msgstr "Nízké (256x256)"
@ -1743,7 +1743,7 @@ msgid "MP3"
msgstr "MP3"
msgid "MP3 256k (Premium only)"
msgstr ""
msgstr "MP3 256k (pouze Premium)"
msgid "MP3 96k"
msgstr "MP3 96k"
@ -1767,7 +1767,7 @@ msgid "Main profile (MAIN)"
msgstr "Hlavní profil"
msgid "Make playlist available offline"
msgstr ""
msgstr "Zajistit, že seznam skladeb bude dostupný, i když počítač nebude připojen k internetu"
msgid "Malformed response"
msgstr "Poškozená odpověď"
@ -1792,7 +1792,7 @@ msgid "Medium (%1 fps)"
msgstr "Střední (%1 fps)"
msgid "Medium (25 fps)"
msgstr ""
msgstr "Střední (25 fps)"
msgid "Medium (512x512)"
msgstr "Střední (512x512)"
@ -1837,7 +1837,7 @@ msgid "&Music"
msgstr "Hudba"
msgid "Music (*.mp3 *.ogg *.flac *.mpc *.m4a *.aac *.wma *.mp4 *.spx *.wav)"
msgstr ""
msgstr "Hudba (*.mp3 *.ogg *.flac *.mpc *.m4a *.aac *.wma *.mp4 *.spx *.wav)"
msgid "Music Library"
msgstr "Hudební sbírka"
@ -1846,28 +1846,28 @@ msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit"
msgid "My Last.fm Library"
msgstr ""
msgstr "Moje sbírka Last.fm"
msgid "My Last.fm Mix Radio"
msgstr ""
msgstr "Moje rádio Mix Last.fm"
msgid "My Last.fm Neighborhood"
msgstr ""
msgstr "Moje okolí Last.fm"
msgid "My Last.fm Recommended Radio"
msgstr ""
msgstr "Moje doporučované rádio Last.fm"
msgid "My Mix Radio"
msgstr ""
msgstr "Moje rádio Mix"
msgid "My Neighborhood"
msgstr ""
msgstr "Moje okolí"
msgid "My Radio Station"
msgstr ""
msgstr "Moje rádio"
msgid "My Recommendations"
msgstr ""
msgstr "Má doporučení"
msgid "Name"
msgstr "Název"
@ -1879,10 +1879,10 @@ msgid "Narrow band (NB)"
msgstr "Úzké pásmo"
msgid "Neighbors"
msgstr ""
msgstr "Sousedé"
msgid "Network"
msgstr ""
msgstr "Síť"
msgid "Network Proxy"
msgstr "Síťová proxy"
@ -1958,7 +1958,7 @@ msgid "Not enough neighbors"
msgstr "Nedostatek sousedů"
msgid "Not installed"
msgstr ""
msgstr "Nenainstalován"
msgid "Not mounted - double click to mount"
msgstr "Nepřipojeno - dvojitým klepnutím připojíte"
@ -2004,19 +2004,19 @@ msgid "Open in new playlist"
msgstr "Otevřít v novém seznamu skladeb"
msgid "Open jamendo.com in browser"
msgstr ""
msgstr "Otevřít jamendo.com v prohlížeči"
msgid "Open magnatune.com in browser"
msgstr ""
msgstr "Otevřít magnatune.com v prohlížeči"
msgid "Open media..."
msgstr ""
msgstr "Otevřít hudební soubory..."
msgid "Open somafm.com in browser"
msgstr ""
msgstr "Otevřít soma.fm.com v prohlížeči"
msgid "Open intergalacticfm.com in browser"
msgstr ""
msgstr "Otevřít magnatune.com v prohlížeči"
msgid "Open..."
msgstr "Otevřít..."
@ -2055,7 +2055,7 @@ msgid "Output options"
msgstr "Možnosti výstupu"
msgid "Output plugin"
msgstr ""
msgstr "Výstupní modul"
msgid "Overwrite existing files"
msgstr "Přepsat existující soubory"
@ -2070,7 +2070,7 @@ msgid "Password"
msgstr "Heslo"
msgid "Password Protected"
msgstr ""
msgstr "Heslo chráněno"
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
@ -2088,19 +2088,19 @@ msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
msgid "Play Artist or Tag"
msgstr ""
msgstr "Přehrávat umělce nebo značku"
msgid "Play artist radio..."
msgstr ""
msgstr "Přehrávat umělcovo rádio..."
msgid "Play count"
msgstr "Počet přehrání"
msgid "Play custom radio..."
msgstr ""
msgstr "Přehrávat vlastní rádio..."
msgid "Play from my Library"
msgstr ""
msgstr "Přehrávat z mé sbírky"
msgid "Play if stopped, pause if playing"
msgstr "Přehrát, pokud je zastaveno, pozastavit, pokud je přehráváno"
@ -2109,13 +2109,13 @@ msgid "Play if there is nothing already playing"
msgstr "Hrát, pokud se již něco nepřehrává"
msgid "Play last.fm artist radio"
msgstr ""
msgstr "Přehrávat umělcovo rádio na Last.fm"
msgid "Play last.fm tag radio"
msgstr ""
msgstr "Přehrávat rádio se značkou na Last.fm"
msgid "Play tag radio..."
msgstr ""
msgstr "Přehrávat rádio se značkou..."
msgid "Play the <n>th track in the playlist"
msgstr "Přehrát <n>. skladbu v seznamu se skladbami"
@ -2127,7 +2127,7 @@ msgid "Playback"
msgstr "Přehrávání"
msgid "Player name"
msgstr ""
msgstr "Název přehrávače"
msgid "Player options"
msgstr "Nastavení přehrávače"
@ -2142,13 +2142,13 @@ msgid "Playlist options"
msgstr "Nastavení seznamu skladeb"
msgid "Playlist search"
msgstr ""
msgstr "Hledání v seznamu skladeb"
msgid "Playlist type"
msgstr "Typ seznamu skladeb"
msgid "Plugin status:"
msgstr ""
msgstr "Stav přídavného modulu:"
msgid "Pop"
msgstr "Pop"
@ -2218,7 +2218,7 @@ msgid "Put songs in a random order"
msgstr "Seřadit skladby náhodně"
msgid "Quality"
msgstr ""
msgstr "Kvalita"
msgid "Querying device..."
msgstr "Dotazování se zařízení..."
@ -2272,7 +2272,7 @@ msgid "Refresh channels"
msgstr "Obnovit kanály"
msgid "Refresh friends list"
msgstr ""
msgstr "Obnovit seznam přátel"
msgid "Refresh station list"
msgstr "Obnovit seznam stanic"
@ -2287,10 +2287,10 @@ msgid "Remember Wii remote swing"
msgstr "Zapamatovat si výkyv vzdáleného ovládání Wii"
msgid "Remember from last time"
msgstr ""
msgstr "Obnovit předchozí stav"
msgid "Remote Control"
msgstr ""
msgstr "Dálkové ovládání"
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
@ -2332,7 +2332,7 @@ msgid "Repeat track"
msgstr "Opakovat skladbu"
msgid "Replace and play now"
msgstr ""
msgstr "Nahradit a přehrát nyní"
msgid "Replace current playlist"
msgstr "Nahradit současný seznam skladeb"
@ -2389,7 +2389,7 @@ msgid "Save image"
msgstr "Uložit obrázek"
msgid "Save playlist"
msgstr ""
msgstr "Uložit seznam skladeb"
msgid "Save playlist..."
msgstr "Uložit seznam skladeb..."
@ -2416,10 +2416,10 @@ msgid "Search"
msgstr "Hledat"
msgid "Search Grooveshark"
msgstr ""
msgstr "Hledat na Grooveshark"
msgid "Search Grooveshark (opens a new tab)"
msgstr ""
msgstr "Hledat na Grooveshark (otevře novou kartu)"
msgid "Search Icecast stations"
msgstr "Hledat stanice s Icecastem"
@ -2431,13 +2431,13 @@ msgid "Search Magnatune"
msgstr "Hledat na Magnatune"
msgid "Search Spotify"
msgstr ""
msgstr "Hledat v Spotify"
msgid "Search Spotify (opens a new tab)"
msgstr ""
msgstr "Hledat v Spotify (otevře novou kartu)"
msgid "Search Spotify (opens a new tab)..."
msgstr ""
msgstr "Hledat v Spotify (otevře novou kartu)..."
msgid "Search for album covers..."
msgstr "Hledat obaly alb..."
@ -2515,7 +2515,7 @@ msgid "Show"
msgstr "Ukázat"
msgid "Show Global Search Popup"
msgstr ""
msgstr "Ukázat vyskakovací okno pro celkové hledání"
msgid "Show OSD"
msgstr "Ukázat OSD"
@ -2570,10 +2570,10 @@ msgstr "Ukázat pouze neoznačené"
#, qt-format
msgid "Show results from %1"
msgstr ""
msgstr "Ukázat výsledky z %1"
msgid "Show the \"love\" and \"ban\" buttons"
msgstr ""
msgstr "Ukazovat tlačítka \"Líbí se\" a \"Zakázat\""
msgid "Show the scrobble button in the main window"
msgstr "Ukazovat v hlavním okně tlačítko pro odesílání informací o přehrávání"
@ -2591,7 +2591,7 @@ msgid "Shuffle all"
msgstr "Zamíchat vše"
msgid "Shuffle by album"
msgstr ""
msgstr "Zamíchat podle alba"
msgid "&Shuffle mode"
msgstr "Režim míchání"
@ -2606,7 +2606,7 @@ msgid "Signing in..."
msgstr "Přihlašuje se..."
msgid "Similar artists"
msgstr ""
msgstr "Podobní umělci"
msgid "Ska"
msgstr "Ska"
@ -2669,10 +2669,10 @@ msgid "Speex"
msgstr "Speex"
msgid "Spotify"
msgstr ""
msgstr "Spotify"
msgid "Spotify login error"
msgstr ""
msgstr "Chyba při přihlášení k Spotify"
msgid "Spotify plugin"
msgstr ""

View File

@ -1082,7 +1082,7 @@ msgid "Downloading Spotify plugin"
msgstr "Загружается модуль Spotify"
msgid "Downloading metadata"
msgstr "Загрузка метаданных"
msgstr "Загружаются метаданные"
msgid "Drag to reposition"
msgstr "Перетащите для размещения"
@ -1696,7 +1696,7 @@ msgid "Loading Last.fm radio"
msgstr "Загружается радио Last.fm"
msgid "Loading MTP device"
msgstr "Загрузка устройства MTP"
msgstr "Загружается устройство MTP"
msgid "Loading Windows Media device"
msgstr "Загружается устройство Windows Media"
@ -1705,22 +1705,22 @@ msgid "Loading iPod database"
msgstr "Загружается база данных iPod"
msgid "Loading smart playlist"
msgstr "Загрузка умного плейлиста"
msgstr "Загружается умный плейлист"
msgid "Loading songs"
msgstr "Загрузка песен"
msgstr "Загружаются песни"
msgid "Loading stream"
msgstr "Загрузка потока"
msgstr "Загружается поток"
msgid "Loading tracks"
msgstr "Загрузка композиций"
msgstr "Загружаются композиции"
msgid "Loading tracks info"
msgstr "Загрузка информации о треках"
msgstr "Загружаются сведения о композициях"
msgid "Loading..."
msgstr "Загрузка…"
msgstr "Загружается…"
msgid "Loads files/URLs, replacing current playlist"
msgstr "Загрузка файлов или ссылок с заменой текущего плейлиста"