Automatic merge of translations from Transifex

This commit is contained in:
Clementine Buildbot 2022-09-06 03:23:45 +00:00
parent e6a7539480
commit ce4a22bd5f
67 changed files with 332 additions and 10648 deletions

View File

@ -96,13 +96,6 @@ msgstr "%1 dae"
msgid "%1 days ago"
msgstr "%1 dae terug"
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:178
#, qt-format
msgid ""
"%1 failed to decode as gzip stream:\n"
"%2"
msgstr ""
#: internet/podcasts/gpoddersync.cpp:85
#, qt-format
msgid "%1 on %2"
@ -114,7 +107,6 @@ msgid "%1 playlists (%2)"
msgstr "%1 speellys (%2)"
#: internet/core/internetservice.cpp:160
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:166
#, qt-format
msgid ""
"%1 request failed:\n"
@ -288,10 +280,6 @@ msgstr ""
msgid "(different across multiple songs)"
msgstr "(verskillend tussen meervuldige liedjies)"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:471
msgid ", by "
msgstr ", deur"
#: ui/about.cpp:90
msgid "...and all the Amarok contributors"
msgstr "...en almal wat bygedra het tot Amarok"
@ -400,10 +388,6 @@ msgid ""
"<p>If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty.</p>"
msgstr "<p>Etikette begin met %, byvoorbeeld: %artist %album %title </p>\n\n<p>Indien 'n stuk teks wat 'n etiket bevat deur krulhakies omring word, sal daardie stuk teks weggesteek word as die etiket leeg is.</p>"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:166
msgid "A Spotify Premium account is required."
msgstr "'n Spotify Premium-rekening word benodig."
#: ../bin/src/ui_networkremotesettingspage.h:354
msgid "A client can connect only, if the correct code was entered."
msgstr "'n Kliënt kan slegs verbind indien die regte kode ingevoer is."
@ -481,7 +465,6 @@ msgstr "Absoluut"
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:154
#: ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:168
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:207
msgid "Account details"
msgstr "Rekening besonderhede"
@ -647,14 +630,6 @@ msgstr "Voeg liedjie se jaar by as 'n etiket"
msgid "Add stream..."
msgstr "Voeg stroom by..."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:625
msgid "Add to Spotify playlists"
msgstr "Voeg tot Spotify speellyste by"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:617
msgid "Add to Spotify starred"
msgstr "Voeg by Spotify gester"
#: ui/mainwindow.cpp:1973
msgid "Add to another playlist"
msgstr "Voeg tot 'n ander speellys by"
@ -1035,7 +1010,7 @@ msgctxt "Refers to bitrate in file organise dialog."
msgid "Bitrate"
msgstr "Bistempo"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:43
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:46
msgid "Block analyzer"
msgstr "Blokanaliseerder"
@ -1383,10 +1358,6 @@ msgstr "Stel Magnatune op..."
msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "Stel snelskakels op"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:924
msgid "Configure Spotify..."
msgstr "Stel Spotify op..."
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:147
msgid "Configure Subsonic..."
msgstr "Stel Subsonic op..."
@ -1421,10 +1392,6 @@ msgstr "Verbind Wii-afstandbehere met aktiveer/deaktiveer aksie"
msgid "Connect device"
msgstr "Verbind toestel"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:295
msgid "Connecting to Spotify"
msgstr "Verbind aan Spotify"
#: internet/subsonic/subsonicsettingspage.cpp:132
msgid ""
"Connection refused by server, check server URL. Example: "
@ -1962,10 +1929,6 @@ msgstr "Laai hierdie album af..."
msgid "Download this episode"
msgstr "Laai hierdie episode af"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:214
msgid "Download..."
msgstr "Laai af..."
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:302
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:342
#, qt-format
@ -2347,7 +2310,6 @@ msgid "Failed to load podcast"
msgstr "Die potgooi kan nie gelaai word nie"
#: internet/core/internetservice.cpp:167
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:191
#, qt-format
msgid ""
"Failed to parse %1 response:\n"
@ -2482,10 +2444,6 @@ msgstr "Pas die omslag in die breedte"
msgid "Font size"
msgstr "Teks grootte"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:212
msgid "For licensing reasons Spotify support is in a separate plugin."
msgstr "Vir lisensiëringsredes word 'n aparte uitbreing vir Spotify ondersteuning benodig"
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsmp3.h:203
msgid "Force mono encoding"
msgstr "Dwing mono-enkodering"
@ -2584,15 +2542,6 @@ msgstr "Algemene instellings"
msgid "Genre"
msgstr "Genre"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:641
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:684
msgid "Get a URL to share this Spotify song"
msgstr "Kry 'n URL om hierdie Spotify lied te deel"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:673
msgid "Get a URL to share this playlist"
msgstr "Kry 'n URL om hierdie snitlys te deel"
#: internet/somafm/somafmservice.cpp:119
#: internet/intergalacticfm/intergalacticfmservice.cpp:117
#: internet/radiobrowser/radiobrowserservice.cpp:209
@ -2820,10 +2769,6 @@ msgid ""
"time a song finishes."
msgstr "In dinamiese modus sal nuwe snitte gekies en bygevoeg word by die speellys elke keer as 'n liedjie klaarmaak."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:416
msgid "Inbox"
msgstr "Posbus"
#: ../bin/src/ui_notificationssettingspage.h:449
msgid "Include album art in the notification"
msgstr "Sluit omslag in die kennisgewing in"
@ -2873,10 +2818,6 @@ msgstr "Inset opsies"
msgid "Insert..."
msgstr "Voeg in..."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:75
msgid "Installed"
msgstr "Geïnstalleer"
#: core/database.cpp:613
msgid "Integrity check"
msgstr "Integriteitstoets"
@ -3167,7 +3108,6 @@ msgstr "Laai lêers/URLs en vervang huidige speellys"
#: ../bin/src/ui_dropboxsettingspage.h:101
#: ../bin/src/ui_skydrivesettingspage.h:101
#: ../bin/src/ui_boxsettingspage.h:101 ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:172
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:210
msgid "Login"
msgstr "Teken aan"
@ -3270,10 +3210,6 @@ msgctxt "Label for button to enable/disable Enterprise background sound."
msgid "Make it so!"
msgstr "Maak dit so!"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:671
msgid "Make playlist available offline"
msgstr "Maak speellys beskikbaar indien van lyn af"
#: internet/lastfm/lastfmservice.cpp:304
msgid "Malformed response"
msgstr "Misvormde antwoord"
@ -3593,10 +3529,6 @@ msgstr "Nie genoeg lidmate nie"
msgid "Not enough neighbors"
msgstr "Nie genoeg bure nie"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:75
msgid "Not installed"
msgstr "Nie geïnstalleer"
#: globalsearch/globalsearchsettingspage.cpp:123
#: globalsearch/searchproviderstatuswidget.cpp:48
msgid "Not logged in"
@ -3849,7 +3781,6 @@ msgstr "Partytjie"
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:281
#: ../bin/src/ui_networkproxysettingspage.h:168
#: ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:169
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:209
msgid "Password"
msgstr "Wagwoord"
@ -3969,10 +3900,6 @@ msgstr "Kies jou webblaaier en kom dan terug na Clementine."
msgid "Please open this URL in your browser: <a href=\"%1\">%1</a>"
msgstr ""
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:213
msgid "Plugin status:"
msgstr "Uitbreiding toestand:"
#: ../bin/src/ui_podcastinfodialog.h:93
msgid "Podcast Information"
msgstr ""
@ -4012,7 +3939,6 @@ msgstr "Instellings"
#: ../bin/src/ui_digitallyimportedsettingspage.h:165
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:165
#: ../bin/src/ui_settingsdialog.h:115 ../bin/src/ui_lastfmsettingspage.h:134
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:215
msgid "Preferences"
msgstr "Instellings"
@ -4028,10 +3954,6 @@ msgstr "Voorkeur album omslag lêername (skei met 'n komma)"
msgid "Preferred audio format"
msgstr "Voorkeur oudioformaat"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:216
msgid "Preferred bitrate"
msgstr "Voorkeur bistempo"
#: ../bin/src/ui_deviceproperties.h:379
msgid "Preferred format"
msgstr "Voorkeur formaat"
@ -4284,7 +4206,7 @@ msgstr "Verwyder duplikate vanuit die speellys"
msgid "Remove folder"
msgstr "Verwyder vouer"
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:754 internet/spotify/spotifyservice.cpp:683
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:754
msgid "Remove from playlist"
msgstr "Verwyder vanuit speellys"
@ -4617,10 +4539,6 @@ msgstr "Soek modus"
msgid "Search options"
msgstr "Soek instellings"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:399
msgid "Search results"
msgstr "Soekresultate"
#: smartplaylists/querywizardplugin.cpp:157
#: ../bin/src/ui_querysearchpage.h:121
msgid "Search terms"
@ -5031,34 +4949,10 @@ msgstr "Bronne"
msgid "Speex"
msgstr "Speex"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:206
msgid "Spotify"
msgstr "Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:219
msgid "Spotify login error"
msgstr "Spotify aantekenfout"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:849
msgid "Spotify playlist's URL"
msgstr "Spotifyspeellys se URL"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:211
msgid "Spotify plugin"
msgstr "Spotify uitbreiding"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:840
msgid "Spotify song's URL"
msgstr "Spotify lied se URL"
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsmp3.h:200
msgid "Standard"
msgstr "Standaard"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:408
msgid "Starred"
msgstr "Gegradeer"
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:118
msgid "Starred Albums"
msgstr ""
@ -5075,12 +4969,6 @@ msgstr "Begin die huidige speellys speel"
msgid "Start transcoding"
msgstr "Begin transkodering"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:401
msgid ""
"Start typing something on the search box above to fill this search results "
"list"
msgstr "Begin iets bo in die soekblokkie te tik om resultate hier te sien"
#: transcoder/transcoder.cpp:448
#, qt-format
msgid "Starting %1"
@ -5203,18 +5091,6 @@ msgstr "Ondersteunde formate"
msgid "Synchronize statistics to files now"
msgstr "Sinkroniseer nou die statistiek na die lêers"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:709
msgid "Syncing Spotify inbox"
msgstr "Spotify inbox word gesinkroniseer"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:703
msgid "Syncing Spotify playlist"
msgstr "Spotify speellys word gesinkroniseer"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:714
msgid "Syncing Spotify starred tracks"
msgstr "Gegradeerde Spotify snitte word gesinkroniseer"
#: moodbar/moodbarrenderer.cpp:177
msgid "System colors"
msgstr "Standaard kleure"
@ -5451,10 +5327,6 @@ msgstr "Te veel aansture"
msgid "Top Rated Albums"
msgstr ""
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:422
msgid "Top tracks"
msgstr "Top snitte"
#: ../bin/src/ui_albumcovermanager.h:226
msgid "Total albums:"
msgstr "Album totaal:"
@ -5719,10 +5591,6 @@ msgstr "Gebruik die standaard kleurskema"
msgid "Use the system proxy settings"
msgstr "Gebruik die stelsel se instaanbediener instellings"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:217
msgid "Use volume normalisation"
msgstr "Gebruik volume normalisering"
#: widgets/freespacebar.cpp:48
msgid "Used"
msgstr "Reeds gebruik"
@ -5735,7 +5603,6 @@ msgstr "Gebruikerskoppelvlak"
#: ../bin/src/ui_subsonicsettingspage.h:133
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:279
#: ../bin/src/ui_networkproxysettingspage.h:167
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:208
msgid "Username"
msgstr "Gebruikersnaam"
@ -6031,24 +5898,10 @@ msgid ""
"Clementine wiki</a> for more information.\n"
msgstr "Jy kan 'n Wii-afstandsbeheer gebruik om Clementine te beheer. <a href=\"http://www.clementine-player.org/wiimote\">Hierdie bladsy op die Clementine wiki</a> verduidelik in meer detail hoe.\n"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:149
msgid "You do not have a Spotify Premium account."
msgstr "Jy het nie Spotify Premium lidmaatskap nie."
#: internet/digitally/digitallyimportedclient.cpp:96
msgid "You do not have an active subscription"
msgstr "Jy het nie 'n aktiewe lidmaatskap nie"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:204
msgid ""
"You have been logged out of Spotify, please re-enter your password in the "
"Settings dialog."
msgstr "Jy is uitgeteken vanuit Spotify. Tik weer jou wagwoord in in die Instellings skerm."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:160
msgid "You have been logged out of Spotify, please re-enter your password."
msgstr "Jy is uitgeteken uit Spotify. Tik asseblief weer jou wagwoord in."
#: songinfo/lastfmtrackinfoprovider.cpp:87
msgid "You love this track"
msgstr "Jy hou van hierdie snit."
@ -6090,10 +5943,6 @@ msgstr "Jou aanlyn logs: %1"
msgid "Your system is missing OpenGL support, visualizations are unavailable."
msgstr "Jou rekenaar het nie OpenGL ondersteuning nie. Visualiserings is dus onbeskikbaar."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:155
msgid "Your username or password was incorrect."
msgstr "Jou gebruikersnaam of wagwoord was verkeerd."
#: smartplaylists/searchterm.cpp:407
msgid "Z-A"
msgstr "Z-A"
@ -6206,9 +6055,6 @@ msgid "in the last"
msgstr "in die laaste"
#: playlist/playlistview.cpp:261 ui/edittagdialog.cpp:506
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:62
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:63
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:64
msgid "kbps"
msgstr "kbps"

View File

@ -100,13 +100,6 @@ msgstr "%1 أيام"
msgid "%1 days ago"
msgstr "%1 مند أيام"
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:178
#, qt-format
msgid ""
"%1 failed to decode as gzip stream:\n"
"%2"
msgstr ""
#: internet/podcasts/gpoddersync.cpp:85
#, qt-format
msgid "%1 on %2"
@ -118,7 +111,6 @@ msgid "%1 playlists (%2)"
msgstr "%1 قوائم التشغيل (%2)"
#: internet/core/internetservice.cpp:160
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:166
#, qt-format
msgid ""
"%1 request failed:\n"
@ -292,10 +284,6 @@ msgstr "&سنة"
msgid "(different across multiple songs)"
msgstr "(مختلفة عبر أغنيات متعددة)"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:471
msgid ", by "
msgstr "، بقرب"
#: ui/about.cpp:90
msgid "...and all the Amarok contributors"
msgstr "...وكل المساهمين في أماروك"
@ -404,10 +392,6 @@ msgid ""
"<p>If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty.</p>"
msgstr "<p>النطاقات تبدأ بـ %، مثلا: %artist %album %title </p>\n<p>إن استخدمت معقوفات للإحاطة بقطعة نص تحتوي على نطاق ما، سيتم إخفاء تلك القطعة النصية إن كان النطاق فارغا.</p>"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:166
msgid "A Spotify Premium account is required."
msgstr "يجب أن تتوفر على حساب في Spotify"
#: ../bin/src/ui_networkremotesettingspage.h:354
msgid "A client can connect only, if the correct code was entered."
msgstr "لا يمكن لعميل الاتصال، إلا إن أدخل شفرة صحيحة."
@ -485,7 +469,6 @@ msgstr "مُطلق"
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:154
#: ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:168
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:207
msgid "Account details"
msgstr "معلومات الحساب"
@ -651,14 +634,6 @@ msgstr "أضف وسم سنة المقطع"
msgid "Add stream..."
msgstr "أضف رابط انترنت..."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:625
msgid "Add to Spotify playlists"
msgstr "إضافة لقائمات تشغيل Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:617
msgid "Add to Spotify starred"
msgstr "إضافة للمميزة على Spotify"
#: ui/mainwindow.cpp:1973
msgid "Add to another playlist"
msgstr "أضف إلى قائمة تشغيل أخرى"
@ -1039,7 +1014,7 @@ msgctxt "Refers to bitrate in file organise dialog."
msgid "Bitrate"
msgstr "معدل البت"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:43
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:46
msgid "Block analyzer"
msgstr "محلل الأجزاء"
@ -1387,10 +1362,6 @@ msgstr "إعدادات Magnature"
msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "إعدادات اختصارات لوحة المفاتيح"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:924
msgid "Configure Spotify..."
msgstr "إعدادات Spotify..."
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:147
msgid "Configure Subsonic..."
msgstr "إعدادات Subsonic..."
@ -1425,10 +1396,6 @@ msgstr "أوصل بأداة التحكم عن بعد لـ Wii بواسطة عم
msgid "Connect device"
msgstr "وصل الجهاز"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:295
msgid "Connecting to Spotify"
msgstr " جاري الاتصال بـ Spotify"
#: internet/subsonic/subsonicsettingspage.cpp:132
msgid ""
"Connection refused by server, check server URL. Example: "
@ -1966,10 +1933,6 @@ msgstr "حمل هذا الألبوم..."
msgid "Download this episode"
msgstr "حمل هذه الحلقة"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:214
msgid "Download..."
msgstr "حمل..."
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:302
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:342
#, qt-format
@ -2351,7 +2314,6 @@ msgid "Failed to load podcast"
msgstr "فشل تحميل البودكاست"
#: internet/core/internetservice.cpp:167
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:191
#, qt-format
msgid ""
"Failed to parse %1 response:\n"
@ -2486,10 +2448,6 @@ msgstr ""
msgid "Font size"
msgstr "حجم الخط"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:212
msgid "For licensing reasons Spotify support is in a separate plugin."
msgstr "لدواعي تتعلق بالرخصة، دعم Spotify متوفر في ملحق منفصل."
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsmp3.h:203
msgid "Force mono encoding"
msgstr "أجبر ترميز مونو"
@ -2588,15 +2546,6 @@ msgstr "إعدادات عامة"
msgid "Genre"
msgstr "النوع"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:641
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:684
msgid "Get a URL to share this Spotify song"
msgstr ""
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:673
msgid "Get a URL to share this playlist"
msgstr ""
#: internet/somafm/somafmservice.cpp:119
#: internet/intergalacticfm/intergalacticfmservice.cpp:117
#: internet/radiobrowser/radiobrowserservice.cpp:209
@ -2824,10 +2773,6 @@ msgid ""
"time a song finishes."
msgstr "في النمط الديناميكي سيتم اختيار مقاطع جديدة وإضافتها لقائمة التشغيل كلما انتهى تشغيل المقطع."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:416
msgid "Inbox"
msgstr "صندوق البريد"
#: ../bin/src/ui_notificationssettingspage.h:449
msgid "Include album art in the notification"
msgstr "ضمن غلاف الألبوم في التنبيهات"
@ -2877,10 +2822,6 @@ msgstr "خيارات المدخل"
msgid "Insert..."
msgstr "إدارج..."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:75
msgid "Installed"
msgstr "مثبت"
#: core/database.cpp:613
msgid "Integrity check"
msgstr "فحص شامل"
@ -3171,7 +3112,6 @@ msgstr "تحميل ملفات/روابط، استبدال قائمة التشغ
#: ../bin/src/ui_dropboxsettingspage.h:101
#: ../bin/src/ui_skydrivesettingspage.h:101
#: ../bin/src/ui_boxsettingspage.h:101 ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:172
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:210
msgid "Login"
msgstr "تسجيل الدخول"
@ -3274,10 +3214,6 @@ msgctxt "Label for button to enable/disable Enterprise background sound."
msgid "Make it so!"
msgstr "اجعلها كذلك!"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:671
msgid "Make playlist available offline"
msgstr "اجعل قائمة التشغيل متاحة دون اتصال"
#: internet/lastfm/lastfmservice.cpp:304
msgid "Malformed response"
msgstr "إجابة غير صالحة"
@ -3597,10 +3533,6 @@ msgstr "عدد الأعضاء غير كافٍ"
msgid "Not enough neighbors"
msgstr "عدد الجيران غير كافٍ"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:75
msgid "Not installed"
msgstr "غير مثبت"
#: globalsearch/globalsearchsettingspage.cpp:123
#: globalsearch/searchproviderstatuswidget.cpp:48
msgid "Not logged in"
@ -3853,7 +3785,6 @@ msgstr "حفلة"
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:281
#: ../bin/src/ui_networkproxysettingspage.h:168
#: ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:169
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:209
msgid "Password"
msgstr "كلمة السر"
@ -3973,10 +3904,6 @@ msgstr "الرجاء إغلاق متصفحك والعودة إلى كلمنتا
msgid "Please open this URL in your browser: <a href=\"%1\">%1</a>"
msgstr ""
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:213
msgid "Plugin status:"
msgstr "حالة الملحق:"
#: ../bin/src/ui_podcastinfodialog.h:93
msgid "Podcast Information"
msgstr ""
@ -4016,7 +3943,6 @@ msgstr "التفضيلات"
#: ../bin/src/ui_digitallyimportedsettingspage.h:165
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:165
#: ../bin/src/ui_settingsdialog.h:115 ../bin/src/ui_lastfmsettingspage.h:134
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:215
msgid "Preferences"
msgstr "التفضيلات"
@ -4032,10 +3958,6 @@ msgstr "الأسماء المفضلة لأغلفة الألبومات (استخ
msgid "Preferred audio format"
msgstr "صيغة الصوت المفضلة"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:216
msgid "Preferred bitrate"
msgstr "الصبيب المفضل"
#: ../bin/src/ui_deviceproperties.h:379
msgid "Preferred format"
msgstr "الصيغة المفضلة"
@ -4288,7 +4210,7 @@ msgstr "احذف المقاطع المكررة من قائمة التشغيل"
msgid "Remove folder"
msgstr "أزل الملف"
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:754 internet/spotify/spotifyservice.cpp:683
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:754
msgid "Remove from playlist"
msgstr "احذف من قائمة التشغيل"
@ -4621,10 +4543,6 @@ msgstr "نمط البحث"
msgid "Search options"
msgstr "إعدادات البحث"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:399
msgid "Search results"
msgstr "نتائج البحث"
#: smartplaylists/querywizardplugin.cpp:157
#: ../bin/src/ui_querysearchpage.h:121
msgid "Search terms"
@ -5035,34 +4953,10 @@ msgstr "المصادر"
msgid "Speex"
msgstr "Speex"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:206
msgid "Spotify"
msgstr "Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:219
msgid "Spotify login error"
msgstr "خطأ بتسجيل الدخول لـ Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:849
msgid "Spotify playlist's URL"
msgstr ""
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:211
msgid "Spotify plugin"
msgstr "ملحق Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:840
msgid "Spotify song's URL"
msgstr ""
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsmp3.h:200
msgid "Standard"
msgstr "قياسي"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:408
msgid "Starred"
msgstr "مميز"
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:118
msgid "Starred Albums"
msgstr ""
@ -5079,12 +4973,6 @@ msgstr "ابدأ قئمة التشغيل اللتي تعمل حالياً"
msgid "Start transcoding"
msgstr "ابدأ التحويل"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:401
msgid ""
"Start typing something on the search box above to fill this search results "
"list"
msgstr "ابدأ بكتابة شيء ما في خانة البحث أعلاه لملء هذه اللائحة من النتائج"
#: transcoder/transcoder.cpp:448
#, qt-format
msgid "Starting %1"
@ -5207,18 +5095,6 @@ msgstr "الصيغ المدعومة"
msgid "Synchronize statistics to files now"
msgstr "زامن الإحصائيات مع الملفات الآن"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:709
msgid "Syncing Spotify inbox"
msgstr "مزامنة صندوق بريد Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:703
msgid "Syncing Spotify playlist"
msgstr "مزامنة قائمة تشغيل Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:714
msgid "Syncing Spotify starred tracks"
msgstr "مزامنة مقاطع Spotify المميزة"
#: moodbar/moodbarrenderer.cpp:177
msgid "System colors"
msgstr "ألوان النظام"
@ -5455,10 +5331,6 @@ msgstr "إعادات توجيه كثيرة جدا"
msgid "Top Rated Albums"
msgstr ""
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:422
msgid "Top tracks"
msgstr "أفضل المقاطع"
#: ../bin/src/ui_albumcovermanager.h:226
msgid "Total albums:"
msgstr "إجمالي الألبومات:"
@ -5723,10 +5595,6 @@ msgstr "استخدم تجميعة ألوان النظام"
msgid "Use the system proxy settings"
msgstr "استخدام إعدادات النظام للبروكسي"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:217
msgid "Use volume normalisation"
msgstr "استخدم تسوية الصوت"
#: widgets/freespacebar.cpp:48
msgid "Used"
msgstr "مستعمل"
@ -5739,7 +5607,6 @@ msgstr "واجهة المستخدم"
#: ../bin/src/ui_subsonicsettingspage.h:133
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:279
#: ../bin/src/ui_networkproxysettingspage.h:167
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:208
msgid "Username"
msgstr "اسم المستخدم"
@ -6035,24 +5902,10 @@ msgid ""
"Clementine wiki</a> for more information.\n"
msgstr "يمكنك استعمال أداة التحكم عن بعد لـ Wii كأداة تحكم عن بعد بكلمنتاين. <a href=\"http://www.clementine-player.org/wiimote\">شاهد هذه الصفحة في توثيق كلمنتاين</a> لمزيد كم المعلومات.\n"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:149
msgid "You do not have a Spotify Premium account."
msgstr "لا تملك حساب Spotify مدفوع."
#: internet/digitally/digitallyimportedclient.cpp:96
msgid "You do not have an active subscription"
msgstr "ليس لديك اشتراك مفعل"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:204
msgid ""
"You have been logged out of Spotify, please re-enter your password in the "
"Settings dialog."
msgstr "لقد تم تسجيل خروجك من Spotify، الرجاء إعادة إدخال كلمة السر في نافذة الإعدادات."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:160
msgid "You have been logged out of Spotify, please re-enter your password."
msgstr "لقد تم تسجيل خروجك من Spotify، الرجاء إعادة إدخال كلمة السر."
#: songinfo/lastfmtrackinfoprovider.cpp:87
msgid "You love this track"
msgstr "هذا المقطع يعجبك"
@ -6094,10 +5947,6 @@ msgstr " نقل معلومات الاستماع: %1"
msgid "Your system is missing OpenGL support, visualizations are unavailable."
msgstr "لا يتوفر نظامك على دعم OpenGL، لهذا التأثيرات المرئية غير متاحة."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:155
msgid "Your username or password was incorrect."
msgstr "اسم المستخدم أو كلمة السر خاطئة."
#: smartplaylists/searchterm.cpp:407
msgid "Z-A"
msgstr "Z-A"
@ -6210,9 +6059,6 @@ msgid "in the last"
msgstr "من بين اخر المقاطع المشغلة"
#: playlist/playlistview.cpp:261 ui/edittagdialog.cpp:506
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:62
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:63
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:64
msgid "kbps"
msgstr "kbps"

View File

@ -98,13 +98,6 @@ msgstr "%1 дзён"
msgid "%1 days ago"
msgstr "%1 дзён таму"
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:178
#, qt-format
msgid ""
"%1 failed to decode as gzip stream:\n"
"%2"
msgstr "%1 не атрымалася дэкадаваць як струмень дадзеных gzip:\n%2"
#: internet/podcasts/gpoddersync.cpp:85
#, qt-format
msgid "%1 on %2"
@ -116,7 +109,6 @@ msgid "%1 playlists (%2)"
msgstr "%1 плэйлістоў (%2)"
#: internet/core/internetservice.cpp:160
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:166
#, qt-format
msgid ""
"%1 request failed:\n"
@ -290,10 +282,6 @@ msgstr "&Год"
msgid "(different across multiple songs)"
msgstr "(розны праз некалькі кампазыцый)"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:471
msgid ", by "
msgstr ", з"
#: ui/about.cpp:90
msgid "...and all the Amarok contributors"
msgstr "...і ўсім стваральнікам Amarok"
@ -402,10 +390,6 @@ msgid ""
"<p>If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty.</p>"
msgstr "<p>Палі пачынаюцца са знака %, напрыклад: %artist %album %title </p> \n<p>Калі вы абмежавалі частку тэкста фігурнымі дужкамі, то гэтая частка тэкста ня будзе бачная, калі значэньні палёў будуць пустымі</p>"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:166
msgid "A Spotify Premium account is required."
msgstr "Патрабуецца акаўнт Spotify Premium."
#: ../bin/src/ui_networkremotesettingspage.h:354
msgid "A client can connect only, if the correct code was entered."
msgstr "Кліент можа падключыцца толькі калі быў уведзены правільны код."
@ -483,7 +467,6 @@ msgstr "Абсалютна"
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:154
#: ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:168
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:207
msgid "Account details"
msgstr "Дэталі акаўнта"
@ -649,14 +632,6 @@ msgstr "Дадаць тэг \"Год\""
msgid "Add stream..."
msgstr "Дадаць струмень..."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:625
msgid "Add to Spotify playlists"
msgstr "Дадаць да плэйлістоў Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:617
msgid "Add to Spotify starred"
msgstr "Дадаць да плэйлістоў Spotify з зоркай"
#: ui/mainwindow.cpp:1973
msgid "Add to another playlist"
msgstr "Дадаць у іншы плэйліст"
@ -1037,7 +1012,7 @@ msgctxt "Refers to bitrate in file organise dialog."
msgid "Bitrate"
msgstr "Бітрэйт"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:43
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:46
msgid "Block analyzer"
msgstr "Аналізатар блёкамі"
@ -1385,10 +1360,6 @@ msgstr "Наладзіць Magnatune..."
msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "Камбінацыі клявішаў"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:924
msgid "Configure Spotify..."
msgstr "Наладзіць Spotify..."
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:147
msgid "Configure Subsonic..."
msgstr "Наладзіць Subsonic..."
@ -1423,10 +1394,6 @@ msgstr "Падключыць пульт Wii, выкарыстоўваючы ак
msgid "Connect device"
msgstr "Падлучыць прыладу"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:295
msgid "Connecting to Spotify"
msgstr "Падключэньне да Spotify"
#: internet/subsonic/subsonicsettingspage.cpp:132
msgid ""
"Connection refused by server, check server URL. Example: "
@ -1964,10 +1931,6 @@ msgstr "Спампаваць гэты альбом..."
msgid "Download this episode"
msgstr "Спампаваць гэтую сэрыю"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:214
msgid "Download..."
msgstr "Спампаваць..."
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:302
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:342
#, qt-format
@ -2349,7 +2312,6 @@ msgid "Failed to load podcast"
msgstr "Памылка загрузкі подкастаў"
#: internet/core/internetservice.cpp:167
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:191
#, qt-format
msgid ""
"Failed to parse %1 response:\n"
@ -2484,10 +2446,6 @@ msgstr "Падагнаць вокладку па шырыні"
msgid "Font size"
msgstr "Памер шрыфту"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:212
msgid "For licensing reasons Spotify support is in a separate plugin."
msgstr "Праз ліцэнзыйныя згаджэньні падтрымка Spotify рэалізаваная ў выглядзе асобнага плагіну"
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsmp3.h:203
msgid "Force mono encoding"
msgstr "Прымусовае кадаваньне ў мона"
@ -2586,15 +2544,6 @@ msgstr "Агульныя налады"
msgid "Genre"
msgstr "Жанр"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:641
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:684
msgid "Get a URL to share this Spotify song"
msgstr "Атрымайце URL каб падзяліцца гэтай Spotify песьняй "
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:673
msgid "Get a URL to share this playlist"
msgstr "Атрымайце URL каб падзяліцца гэтым плэйлістом"
#: internet/somafm/somafmservice.cpp:119
#: internet/intergalacticfm/intergalacticfmservice.cpp:117
#: internet/radiobrowser/radiobrowserservice.cpp:209
@ -2822,10 +2771,6 @@ msgid ""
"time a song finishes."
msgstr "У дынамічнам рэжыме новыя трэкі выбіраюцца й дадаюцца ў сьпіс прайграваньня кожны раз, калі зьвяршаецца чарговая песьня."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:416
msgid "Inbox"
msgstr "Уваходныя"
#: ../bin/src/ui_notificationssettingspage.h:449
msgid "Include album art in the notification"
msgstr "Уключыць вокладку ў апавяшчэньні"
@ -2875,10 +2820,6 @@ msgstr "Варыянты ўводу"
msgid "Insert..."
msgstr "Устаўка"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:75
msgid "Installed"
msgstr "Усталявана"
#: core/database.cpp:613
msgid "Integrity check"
msgstr "Праверка цельнасьці"
@ -3169,7 +3110,6 @@ msgstr "Загрузіць файлы/URLs, замяняючы бягучы пл
#: ../bin/src/ui_dropboxsettingspage.h:101
#: ../bin/src/ui_skydrivesettingspage.h:101
#: ../bin/src/ui_boxsettingspage.h:101 ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:172
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:210
msgid "Login"
msgstr "Уваход"
@ -3272,10 +3212,6 @@ msgctxt "Label for button to enable/disable Enterprise background sound."
msgid "Make it so!"
msgstr "Хай будзе так!"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:671
msgid "Make playlist available offline"
msgstr "Зрабіць плэйліст даступным офлайн"
#: internet/lastfm/lastfmservice.cpp:304
msgid "Malformed response"
msgstr "Няправільны адказ"
@ -3595,10 +3531,6 @@ msgstr "Нестае ўдзельнікаў"
msgid "Not enough neighbors"
msgstr "Нестае суседзяў"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:75
msgid "Not installed"
msgstr "Не ўсталявана"
#: globalsearch/globalsearchsettingspage.cpp:123
#: globalsearch/searchproviderstatuswidget.cpp:48
msgid "Not logged in"
@ -3851,7 +3783,6 @@ msgstr "Party"
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:281
#: ../bin/src/ui_networkproxysettingspage.h:168
#: ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:169
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:209
msgid "Password"
msgstr "Пароль"
@ -3971,10 +3902,6 @@ msgstr "Зачыніце браўзэр і вяпніцеся ў Clementine."
msgid "Please open this URL in your browser: <a href=\"%1\">%1</a>"
msgstr "Калі ласка, адкрыйце гэты URL праз свой броўзэр: <a href=\"%1\">%1</a>"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:213
msgid "Plugin status:"
msgstr "Статус плагіну:"
#: ../bin/src/ui_podcastinfodialog.h:93
msgid "Podcast Information"
msgstr "Зьвесткі аб падкасьце"
@ -4014,7 +3941,6 @@ msgstr "Варыянты"
#: ../bin/src/ui_digitallyimportedsettingspage.h:165
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:165
#: ../bin/src/ui_settingsdialog.h:115 ../bin/src/ui_lastfmsettingspage.h:134
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:215
msgid "Preferences"
msgstr "Налады"
@ -4030,10 +3956,6 @@ msgstr "Пераважныя імёны файлаў вокладак (разд
msgid "Preferred audio format"
msgstr "Пераважны аўдыё фармат"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:216
msgid "Preferred bitrate"
msgstr "Пераважны бітрэйт"
#: ../bin/src/ui_deviceproperties.h:379
msgid "Preferred format"
msgstr "Пераважны фармат"
@ -4286,7 +4208,7 @@ msgstr "Прыбраць паўторы з плэйлісту"
msgid "Remove folder"
msgstr "Прыбраць каталёг"
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:754 internet/spotify/spotifyservice.cpp:683
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:754
msgid "Remove from playlist"
msgstr "Прыбраць з плэйлісту"
@ -4619,10 +4541,6 @@ msgstr "Рэжым пошуку"
msgid "Search options"
msgstr "Парамэтры пошуку"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:399
msgid "Search results"
msgstr "Вынікі пошуку"
#: smartplaylists/querywizardplugin.cpp:157
#: ../bin/src/ui_querysearchpage.h:121
msgid "Search terms"
@ -5033,34 +4951,10 @@ msgstr "Крыніцы"
msgid "Speex"
msgstr "Speex"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:206
msgid "Spotify"
msgstr "Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:219
msgid "Spotify login error"
msgstr "Памылка логіну Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:849
msgid "Spotify playlist's URL"
msgstr "URL Адрас сьпісу прайграваньня Spotify"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:211
msgid "Spotify plugin"
msgstr "Плагін Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:840
msgid "Spotify song's URL"
msgstr "URL Адрас кампазыцыяў Spotify"
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsmp3.h:200
msgid "Standard"
msgstr "Стандартны"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:408
msgid "Starred"
msgstr "Ацэненыя"
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:118
msgid "Starred Albums"
msgstr "Альбомы з зоркамі"
@ -5077,12 +4971,6 @@ msgstr "Запусьціць бягучы плэйліст"
msgid "Start transcoding"
msgstr "Пачаць перакадаваньне"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:401
msgid ""
"Start typing something on the search box above to fill this search results "
"list"
msgstr "Пачніце друкаваць штосьці ў пошукавым радку"
#: transcoder/transcoder.cpp:448
#, qt-format
msgid "Starting %1"
@ -5205,18 +5093,6 @@ msgstr "Падтрыманыя фарматы"
msgid "Synchronize statistics to files now"
msgstr "Сынхранізаваць статыстыку з файламі"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:709
msgid "Syncing Spotify inbox"
msgstr "Сынхранізацыя ўваходных Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:703
msgid "Syncing Spotify playlist"
msgstr "Сынхранізацыя плэйлістоў Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:714
msgid "Syncing Spotify starred tracks"
msgstr "Сынхранізацыя рэйтынгавых трэкаў Spotify"
#: moodbar/moodbarrenderer.cpp:177
msgid "System colors"
msgstr "Сыстэмныя колеры"
@ -5453,10 +5329,6 @@ msgstr "Занадта шмат перанакіраваньняў"
msgid "Top Rated Albums"
msgstr "Альбомы з найвялікшым рэйтынгам"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:422
msgid "Top tracks"
msgstr "Самыя папулярныя"
#: ../bin/src/ui_albumcovermanager.h:226
msgid "Total albums:"
msgstr "Усяго альбомаў:"
@ -5721,10 +5593,6 @@ msgstr "Выкарыстоўвауць сыстэмныя колеры"
msgid "Use the system proxy settings"
msgstr "Выкарыстоўваць сыстэмныя налады проксі"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:217
msgid "Use volume normalisation"
msgstr "Выкарыстоўваць выраўнаваньне гучнасьці"
#: widgets/freespacebar.cpp:48
msgid "Used"
msgstr "Скарыстана"
@ -5737,7 +5605,6 @@ msgstr "Інтэрфэйс"
#: ../bin/src/ui_subsonicsettingspage.h:133
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:279
#: ../bin/src/ui_networkproxysettingspage.h:167
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:208
msgid "Username"
msgstr "Імя карыстальніку"
@ -6033,24 +5900,10 @@ msgid ""
"Clementine wiki</a> for more information.\n"
msgstr "Вы можаце выкарыстоўваць пульт Wii для дыстанцыйнага кіраваньня Clementine. <a href=\"http://www.clementine-player.org/wiimote\">Глядзі разьдзел на wiki-старонцы Clementime</a> для падрабнейшай инфармацыі.\n"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:149
msgid "You do not have a Spotify Premium account."
msgstr "Вы ня маеце акаунту Spotify Premium"
#: internet/digitally/digitallyimportedclient.cpp:96
msgid "You do not have an active subscription"
msgstr "Вы ня маеце актыўнае падпіскі"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:204
msgid ""
"You have been logged out of Spotify, please re-enter your password in the "
"Settings dialog."
msgstr "Падлучэньне да сэрвісу Spotify было разарванае, уведзьце ваш пароль яшчэ раз у дыялёге Налады."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:160
msgid "You have been logged out of Spotify, please re-enter your password."
msgstr "Падлучэньне да сэрвісу Spotify было разарванае, уведзьце ваш пароль яшчэ раз."
#: songinfo/lastfmtrackinfoprovider.cpp:87
msgid "You love this track"
msgstr "Вы ўпадабалі гэты трэк"
@ -6092,10 +5945,6 @@ msgstr "Вашыя скроблінгі: %1"
msgid "Your system is missing OpenGL support, visualizations are unavailable."
msgstr "Адсутнічае падтрымка OpenGL у сыстэме, візуалізацыі недаступныя."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:155
msgid "Your username or password was incorrect."
msgstr "Імя карыстальніка ці пароль няправільныя."
#: smartplaylists/searchterm.cpp:407
msgid "Z-A"
msgstr "Z-A(Я-А)"
@ -6208,9 +6057,6 @@ msgid "in the last"
msgstr "у апошнія"
#: playlist/playlistview.cpp:261 ui/edittagdialog.cpp:506
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:62
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:63
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:64
msgid "kbps"
msgstr "кбіт/с"

View File

@ -99,13 +99,6 @@ msgstr "%1 дни"
msgid "%1 days ago"
msgstr "Преди %1 дни"
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:178
#, qt-format
msgid ""
"%1 failed to decode as gzip stream:\n"
"%2"
msgstr ""
#: internet/podcasts/gpoddersync.cpp:85
#, qt-format
msgid "%1 on %2"
@ -117,7 +110,6 @@ msgid "%1 playlists (%2)"
msgstr "%1 списъци с песни (%2)"
#: internet/core/internetservice.cpp:160
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:166
#, qt-format
msgid ""
"%1 request failed:\n"
@ -291,10 +283,6 @@ msgstr ""
msgid "(different across multiple songs)"
msgstr "(различен по време на множество песни)"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:471
msgid ", by "
msgstr ", от"
#: ui/about.cpp:90
msgid "...and all the Amarok contributors"
msgstr "... и всички сътрудници от Amarok"
@ -403,10 +391,6 @@ msgid ""
"<p>If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty.</p>"
msgstr "<p>Признаците започват с %, например: %artist %album %title </p>\n\n<p>Ако оградите част от текста, съдържаща признак, с къдрави скоби, тази част ще се скрива, ако признакът е празен.</p>"
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:166
msgid "A Spotify Premium account is required."
msgstr "Необходим е Spotify Premium акаунт."
#: ../bin/src/ui_networkremotesettingspage.h:354
msgid "A client can connect only, if the correct code was entered."
msgstr "Клиент може да се свърже само ако е въведен правилният код."
@ -484,7 +468,6 @@ msgstr "Абосолютен"
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:154
#: ../bin/src/ui_seafilesettingspage.h:168
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:207
msgid "Account details"
msgstr "Данни за акаунта"
@ -650,14 +633,6 @@ msgstr "Добавяне на етикет за година на песен"
msgid "Add stream..."
msgstr "Добавяне на поток..."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:625
msgid "Add to Spotify playlists"
msgstr "Добавяне към списъците с песни от Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:617
msgid "Add to Spotify starred"
msgstr "Добавяне към оценените песни от Spotify"
#: ui/mainwindow.cpp:1973
msgid "Add to another playlist"
msgstr "Добави в друг списък с песни"
@ -1038,7 +1013,7 @@ msgctxt "Refers to bitrate in file organise dialog."
msgid "Bitrate"
msgstr "Поток в битове"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:43
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:46
msgid "Block analyzer"
msgstr "Блоков анализатор"
@ -1386,10 +1361,6 @@ msgstr "Настройване на Magnatune..."
msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "Настройване на бързите клавиши"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:924
msgid "Configure Spotify..."
msgstr "Настройване на Spotify..."
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:147
msgid "Configure Subsonic..."
msgstr "Конфигурация на Subsonic..."
@ -1424,10 +1395,6 @@ msgstr "Свържете Wii дистанционни чрез действие
msgid "Connect device"
msgstr "Свързване на устройство"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:295
msgid "Connecting to Spotify"
msgstr "Свързване към Spotify"
#: internet/subsonic/subsonicsettingspage.cpp:132
msgid ""
"Connection refused by server, check server URL. Example: "
@ -1965,10 +1932,6 @@ msgstr "Сваляне на този албум..."
msgid "Download this episode"
msgstr "Свали този епизод"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:214
msgid "Download..."
msgstr "Изтегляне..."
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:302
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:342
#, qt-format
@ -2350,7 +2313,6 @@ msgid "Failed to load podcast"
msgstr "Не успях да заредя подкаст"
#: internet/core/internetservice.cpp:167
#: internet/spotifywebapi/spotifywebapiservice.cpp:191
#, qt-format
msgid ""
"Failed to parse %1 response:\n"
@ -2485,10 +2447,6 @@ msgstr "Сместване на обложката в ширината"
msgid "Font size"
msgstr "Размер на шрифта"
#: ../bin/src/ui_spotifysettingspage.h:212
msgid "For licensing reasons Spotify support is in a separate plugin."
msgstr "Поради причини, свързани с лицензирането, поддръжката на Spotify е като отделна приставка."
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsmp3.h:203
msgid "Force mono encoding"
msgstr "Принудително кодиране в моно"
@ -2587,15 +2545,6 @@ msgstr "Общи настройки"
msgid "Genre"
msgstr "Жанр"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:641
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:684
msgid "Get a URL to share this Spotify song"
msgstr "Вземете линк за споделяне на тази песен в Spotify"
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:673
msgid "Get a URL to share this playlist"
msgstr "Вземете линк за споделяне на този плейлист"
#: internet/somafm/somafmservice.cpp:119
#: internet/intergalacticfm/intergalacticfmservice.cpp:117
#: internet/radiobrowser/radiobrowserservice.cpp:209
@ -2823,10 +2772,6 @@ msgid ""
"time a song finishes."
msgstr "В динамичен режим новите песни ще бъдат избирани и добавяни към списъка с песни всеки път, когато свърши песента."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:416
msgid "Inbox"
msgstr "Входящи"
#: ../bin/src/ui_notificationssettingspage.h:449
msgid "Include album art in the notification"
msgstr "Включване на обложката в известяването"
@ -2876,10 +2821,6 @@ msgstr "Входни настройки"
msgid "Insert..."
msgstr "Вмъкване..."
#: internet/spotify/spotifysettingspage.cpp:75
msgid "Installed"
msgstr "Инсталирани"
#: core/database.cpp:613
msgid "Integrity check"
msgstr "Проверка на интегритета"