Automatic merge of translations from Transifex

This commit is contained in:
Clementine Buildbot 2021-09-23 02:45:20 +00:00
parent b762aeb1ba
commit 8715815452
1 changed files with 29 additions and 29 deletions

View File

@ -12,7 +12,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Clementine Music Player\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-01 19:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-22 09:07+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/davidsansome/clementine/language/et/)\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -1126,7 +1126,7 @@ msgstr "Muuda segamise viisi"
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:409
msgid "Change the currently playing song"
msgstr "Muuda hetkel esitatavat lugu"
msgstr "Vaheta hetkel esitatavat lugu"
#: core/commandlineoptions.cpp:186
msgid "Change the language"
@ -1140,7 +1140,7 @@ msgstr "Muutused jõustuvad kui järgmise loo esitamine algab"
msgid ""
"Changing mono playback preference will be effective for the next playing "
"songs"
msgstr "Mono taasesituse seadistuse muutmine jõustub alates järgmisest mängitavast loost"
msgstr "Mono taasesituse seadistuse muutmine jõustub alates järgmisest esitatavast loost"
#: ../bin/src/ui_streamdetailsdialog.h:137
msgid "Channels"
@ -1235,7 +1235,7 @@ msgstr "Clementine visualiseeringud"
msgid ""
"Clementine can automatically convert the music you copy to this device into "
"a format that it can play."
msgstr "Clementine võib automaatselt teisendada kopeeritava muusika vormingu selliseks, mida see seade suudab mängida."
msgstr "Clementine võib automaatselt teisendada kopeeritava muusika vormingu selliseks, mida see seade suudab esitada."
#: ../bin/src/ui_boxsettingspage.h:100
msgid "Clementine can play music that you have uploaded to Box"
@ -1268,7 +1268,7 @@ msgstr "Clementine võib sünkroniseerida sinu tellimuste loendit sinu teiste ar
msgid ""
"Clementine could not load any projectM visualisations. Check that you have "
"installed Clementine properly."
msgstr "Clementine ei suutnud laadida mitte ühtegi projectM visualiseerimist. Palun kontrolli et oleksid Clementine paigaldanud korrektselt."
msgstr "Clementine ei suutnud laadida mitte ühtegi projectM visualiseerimist. Palun kontrolli et oleksid Clementine'i paigaldanud korrektselt."
#: widgets/prettyimage.cpp:196
msgid "Clementine image viewer"
@ -1453,7 +1453,7 @@ msgstr "Konverteeri kõik failid"
#: ../bin/src/ui_deviceproperties.h:377
msgid "Convert any music that the device can't play"
msgstr "Konverteeri kõik muusika, mida see seade ei suuda mängida"
msgstr "Konverteeri kõik muusika, mida see seade ei suuda esitada"
#: ../bin/src/ui_networkremotesettingspage.h:368
msgid "Convert lossless audiofiles before sending them to the remote."
@ -1549,12 +1549,12 @@ msgstr "Kaanepildi haldur"
#: ui/edittagdialog.cpp:487
msgid "Cover art from embedded image"
msgstr "Kaanepilt laetud põimitud pildist"
msgstr "Kaanepilt põimitud pildi alusel"
#: ui/edittagdialog.cpp:489
#, qt-format
msgid "Cover art loaded automatically from %1"
msgstr "Kaanepilt automaatselt laetud %1'st"
msgstr "Kaanepilt on automaatselt laaditud asukohast %1"
#: ui/edittagdialog.cpp:481
msgid "Cover art manually unset"
@ -1689,7 +1689,7 @@ msgstr "Kustuta"
#: internet/podcasts/podcastservice.cpp:454
msgid "Delete downloaded data"
msgstr "Kustuta allalaetud andmed"
msgstr "Kustuta allalaaditud andmed"
#: devices/deviceview.cpp:396 library/libraryview.cpp:677
#: ui/mainwindow.cpp:2548 widgets/fileview.cpp:189
@ -2213,7 +2213,7 @@ msgstr "Viga audio CD laadimisel"
#: library/library.cpp:70
msgid "Ever played"
msgstr "Kunagi mänginud"
msgstr "Läbi aegade esitatud"
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:256
msgid "Every 10 minutes"
@ -2388,7 +2388,7 @@ msgstr "Tõmba puuduvad kaanepildid"
#: ../bin/src/ui_albumcovermanager.h:221
msgid "Fetch automatically"
msgstr "Lae võrgust automaatselt"
msgstr "Laadi võrgust automaatselt"
#: ../bin/src/ui_coversearchstatisticsdialog.h:74
msgid "Fetch completed"
@ -2396,7 +2396,7 @@ msgstr "Võrgust laadimine on valmis"
#: internet/subsonic/subsonicservice.cpp:293
msgid "Fetching Subsonic library"
msgstr "Laen alla Subsonic'u kataloogi."
msgstr "Laadin alla Subsonic'u kataloogi"
#: ui/coverfromurldialog.cpp:71 ui/coverfromurldialog.cpp:83
msgid "Fetching cover error"
@ -2405,7 +2405,7 @@ msgstr "Viga kaanepildi laadimisel"
#: internet/subsonic/subsonicdynamicplaylist.cpp:98
#: internet/subsonic/subsonicdynamicplaylist.cpp:164
msgid "Fetching playlist items"
msgstr "Laen esitusloendi kirjeid"
msgstr "Laadin esitusloendi kirjeid"
#: widgets/filenameformatwidget.cpp:66
msgid "File extension"
@ -3001,11 +3001,11 @@ msgstr "Albumi suur kaanepilt"
#: widgets/nowplayingwidget.cpp:100
msgid "Large album cover (details below)"
msgstr "Lae albumi kaanepilti (lisateabega)"
msgstr "Albumi suur kaanepilt (lisateabega)"
#: widgets/nowplayingwidget.cpp:101
msgid "Large album cover (no details)"
msgstr "Lae albumi kaanepilti (ilma lisateabeta)"
msgstr "Albumi suur kaanepilt (ilma lisateabeta)"
#: widgets/fancytabwidget.cpp:430
msgid "Large sidebar"
@ -3088,11 +3088,11 @@ msgstr "Laadi"
#: ../bin/src/ui_coverfromurldialog.h:101
msgid "Load cover from URL"
msgstr "Laadi kaanepilt URL-ilt"
msgstr "Laadi kaanepilt võrguaadressilt"
#: ui/albumcoverchoicecontroller.cpp:71
msgid "Load cover from URL..."
msgstr "Laadi kaanepilt URL-ilt.."
msgstr "Laadi kaanepilt võrguaadressilt..."
#: ui/albumcoverchoicecontroller.cpp:111
msgid "Load cover from disk"
@ -3243,11 +3243,11 @@ msgstr "Magnatune"
#: ../bin/src/ui_magnatunedownloaddialog.h:127
msgid "Magnatune Download"
msgstr "Magnatune allalaadimine"
msgstr "Allalaadimine Magnatune'st"
#: widgets/osd.cpp:198
msgid "Magnatune download finished"
msgstr "Magnatune alla laaditud"
msgstr "Meedia on Magnatune'st alla laaditud"
#: ../bin/src/ui_transcoderoptionsaac.h:133
msgid "Main profile (MAIN)"
@ -3377,7 +3377,7 @@ msgstr "Meeleoluribad"
#: library/library.cpp:88
msgid "Most played"
msgstr "Enim mängitud"
msgstr "Enim esitatud"
#: devices/giolister.cpp:181
msgid "Mount point"
@ -3559,7 +3559,7 @@ msgstr "Tavaline blokitüüp"
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:428
msgid "Normal duration (at least 4 minutes or half the track length)"
msgstr "Tavaline kestus (vähemalt 4 minutit või pool loo pikkusest)"
msgstr "Tavalist kestust (vähemalt 4 minutit või pool loo pikkusest)"
#: playlist/playlistsequence.cpp:204
msgid "Not available while using a dynamic playlist"
@ -3592,7 +3592,7 @@ msgstr "Paigaldamata"
#: globalsearch/globalsearchsettingspage.cpp:123
#: globalsearch/searchproviderstatuswidget.cpp:48
msgid "Not logged in"
msgstr "Pole sisse logitud"
msgstr "Sa pole sisse loginud"
#: devices/deviceview.cpp:110
msgid "Not mounted - double click to mount"
@ -3608,7 +3608,7 @@ msgstr "Teavitused"
#: ui/macsystemtrayicon.mm:64
msgid "Now Playing"
msgstr "Hetkel mängib"
msgstr "Hetkel on esitamisel"
#: ../bin/src/ui_podcastsettingspage.h:276
msgid "Number of episodes to show"
@ -3886,7 +3886,7 @@ msgstr "Täielik külgriba"
#: ui/qtsystemtrayicon.cpp:199 wiimotedev/wiimotesettingspage.cpp:108
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:725
msgid "Play"
msgstr "Mängi"
msgstr "Esita"
#: playlist/playlist.cpp:1412 ../bin/src/ui_edittagdialog.h:704
msgid "Play count"
@ -3898,7 +3898,7 @@ msgstr "Esita antud loendit"
#: core/commandlineoptions.cpp:162
msgid "Play if stopped, pause if playing"
msgstr "Mängi, kui on peatatud, paus, kui mängitakse"
msgstr "Esita, kui on peatatud, pane pausile, kui esitamisel"
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:383
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:403
@ -4051,7 +4051,7 @@ msgstr "Vajuta klahvikombinatsiooni %1 kasutamiseks..."
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:386
msgid "Pressing \"Previous\" in player will..."
msgstr "Muusikamängijas \"Eelmise loo\" nupu vajutamisel..."
msgstr "Meediamängijas „Eelmise loo“ nupu vajutamisel..."
#: ../bin/src/ui_notificationssettingspage.h:457
msgid "Pretty OSD options"
@ -4365,7 +4365,7 @@ msgstr "Alusta sama loo esitamist ja uuel vajutusel hüppa eelmise loo juurde"
#: core/commandlineoptions.cpp:176
msgid ""
"Restart the track, or play the previous track if within 8 seconds of start."
msgstr "Alusta loo mängimist uuesti või alusta eelmise loo mängimist, kui algusest on möödunud kuni 8 sekundit."
msgstr "Alusta loo esitamist uuesti või alusta eelmise loo esitamist, kui algusest on möödunud kuni 8 sekundit."
#: ../bin/src/ui_radiobrowsersettingspage.h:83
msgid "Restore Default Server"
@ -4732,7 +4732,7 @@ msgstr "Sätted"
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:429
msgid "Short duration (at least 1 minute or half the track length)"
msgstr "Lühike kestus (vähemalt 1 minut või pool loo pikkusest)"
msgstr "Lühikest kestust (vähemalt 1 minut või pool loo pikkusest)"
#: ../bin/src/ui_globalshortcutssettingspage.h:184
msgid "Shortcut"
@ -4759,7 +4759,7 @@ msgstr "Näita ekraanimenüüd"
#: ../bin/src/ui_playbacksettingspage.h:366
msgid "Show a glowing animation on the current track"
msgstr "Näita hetkel mängiva pala kohal helendavat kuma"
msgstr "Näita hetkel esitatava pala kohal helendavat kuma"
#: ../bin/src/ui_appearancesettingspage.h:319
msgid "Show a moodbar in the track progress bar"