Automatic merge of translations from Transifex

This commit is contained in:
Clementine Buildbot 2023-07-12 02:49:20 +00:00
parent bf4ac0cb46
commit 0701bef103
7 changed files with 1089 additions and 1089 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -15,7 +15,7 @@
# Pavel Fric <fripohled.blogspot.com>, 2010
# Pavel Fric <fripohled@blogspot.com>, 2004,2010
# fri, 2011-2012
# fri, 2013-2022
# fri, 2013-2023
# fri, 2011-2012
# mandarinki <this.mail.sucks@mail.bg>, 2011
msgid ""
@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-09 10:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-27 18:53+0000\n"
"Last-Translator: fri, 2013-2022\n"
"Last-Translator: fri, 2013-2023\n"
"Language-Team: Czech (http://app.transifex.com/davidsansome/clementine/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -67,7 +67,7 @@ msgstr "%1 seznamů skladeb (%2)"
#, qt-format
msgid "%1 selected of"
msgstr ""
msgstr "%1 vybráno z"
#, qt-format
msgid "%1 song"
@ -158,7 +158,7 @@ msgid "(different across multiple songs)"
msgstr "(liší se u jednotlivých písní)"
msgid "..."
msgstr ""
msgstr "..."
msgid "...and all the Amarok contributors"
msgstr "...a všichni, kdo přispěli k vývoji přehrávače Amarok"
@ -173,7 +173,7 @@ msgid "1 track"
msgstr "1 stopa"
msgid "128K MP3"
msgstr ""
msgstr "128K MP3"
msgid "128k MP3"
msgstr "128k MP3"
@ -191,10 +191,10 @@ msgid ""
msgstr "<p>Symboly začínají %, například: %artist %album %title </p>\n\n<p>Pokud obklopíte části textu obsahující symbol složenými závorkami, tato část bude skryta, je-li symbol prázdný.</p>"
msgid "A Grooveshark Anywhere account is required."
msgstr ""
msgstr "Je požadován účet Grooveshark Anywhere."
msgid "A Spotify Premium account is required."
msgstr ""
msgstr "Je požadován účet Spotify Premium."
msgid ""
"A smart playlist is a dynamic list of songs that come from your library. "
@ -213,13 +213,13 @@ msgid "AAC"
msgstr "AAC"
msgid "AAC 128k (Premium only)"
msgstr ""
msgstr "AAC 128k (pouze Premium)"
msgid "AAC 32k"
msgstr "AAC 32k"
msgid "AAC 64k (Premium only)"
msgstr ""
msgstr "AAC 64k (pouze Premium)"
msgid "AIFF"
msgstr "AIFF"
@ -247,7 +247,7 @@ msgid "Action"
msgstr "Činnost"
msgid "Active/deactive Wiiremote"
msgstr ""
msgstr "Zapnout/Vypnout Wiiremote"
msgid "Add Stream"
msgstr "Přidat proud"
@ -259,7 +259,7 @@ msgid "Add action"
msgstr "Přidat činnost"
msgid "Add and play now"
msgstr ""
msgstr "Přidat a přehrát nyní"
msgid "Add another stream..."
msgstr "Přidat další proud..."
@ -280,7 +280,7 @@ msgid "Add folder..."
msgstr "Přidat složku..."
msgid "Add media"
msgstr ""
msgstr "Přidat hudební soubory"
msgid "Add new folder..."
msgstr "Přidat novou složku..."
@ -340,7 +340,7 @@ msgid "Add wiimotedev action"
msgstr "Přidat činnost wiimotedev"
msgid "Add..."
msgstr ""
msgstr "Přidat..."
msgid "Added this month"
msgstr "Přidána tento měsíc"
@ -376,7 +376,7 @@ msgid "Album info on jamendo.com..."
msgstr "Informace o albu na jamendo.com..."
msgid "Albumartist"
msgstr ""
msgstr "Umělec alba"
msgid "Albums with covers"
msgstr "Alba s obaly"
@ -388,7 +388,7 @@ msgid "All Files (*)"
msgstr "Všechny soubory (*)"
msgid "All Glory to the Hypnotoad!"
msgstr ""
msgstr "Všechnu slávu náměsíčné žábě!"
msgid "All albums"
msgstr "Všechna alba"
@ -416,10 +416,10 @@ msgid "Alongside the originals"
msgstr "Vedle původních"
msgid "Always hide the main window"
msgstr ""
msgstr "Vždy skrýt hlavní okno"
msgid "Always show the main window"
msgstr ""
msgstr "Vždy zobrazit hlavní okno"
msgid "Always start playing"
msgstr "Vždy začít přehrávat"
@ -427,13 +427,13 @@ msgstr "Vždy začít přehrávat"
msgid ""
"An additional plugin is required to use Spotify in Clementine. Would you "
"like to download and install it now?"
msgstr ""
msgstr "Pro používání Spotify v Clementine je vyžadován přídavný modul. Chcete jej stáhnout a nainstalovat nyní?"
msgid "An error occurred copying the iTunes database from the device"
msgstr ""
msgstr "Při kopírování databáze iTunes ze zařízení nastala chyba"
msgid "An error occurred copying the iTunes database onto the device"
msgstr ""
msgstr "Při kopírování databáze iTunes do zařízení nastala chyba"
msgid "An error occurred loading the iTunes database"
msgstr "Při nahrávání databáze iTunes nastala chyba"
@ -444,7 +444,7 @@ msgstr "Při zápisu údajů do '%1' se vyskytla chyba"
#, qt-format
msgid "An unknown last.fm error occurred: %1"
msgstr ""
msgstr "Vyskytla se neznámá chyba služby last.fm: %1"
msgid "And:"
msgstr "A:"
@ -478,10 +478,10 @@ msgid "Artist info"
msgstr "Umělec"
msgid "Artist radio"
msgstr ""
msgstr "Rádio umělce"
msgid "Artist tags"
msgstr ""
msgstr "Značky umělce"
msgid "Artist's initial"
msgstr "Začáteční písmena umělce"
@ -490,10 +490,10 @@ msgid "Audio format"
msgstr "Zvukový formát"
msgid "Audio type"
msgstr ""
msgstr "Typ zvuku"
msgid "Authenticating..."
msgstr ""
msgstr "Ověřuje se..."
msgid "Authentication failed"
msgstr "Ověření selhalo"
@ -532,7 +532,7 @@ msgid "Background opacity"
msgstr "Neprůhlednost pozadí"
msgid "Ban"
msgstr ""
msgstr "Zakázat"
msgid "Bar analyzer"
msgstr "Proužkový analyzátor"
@ -548,7 +548,7 @@ msgstr "Nejlepší"
#, qt-format
msgid "Biography from %1"
msgstr ""
msgstr "Životopis od %1"
msgid "Bit rate"
msgstr "Datový tok"
@ -563,7 +563,7 @@ msgid "Block type"
msgstr "Typ bloku"
msgid "Bluetooth MAC Address"
msgstr ""
msgstr "MAC adresa Bluetooth"
msgid "Body"
msgstr "Tělo"
@ -587,7 +587,7 @@ msgid "CUE sheet support"
msgstr "Podpora pro list CUE"
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Zrušit"
msgid "Change cover art"
msgstr "Změnit obal"
@ -629,7 +629,7 @@ msgid "Choose how the playlist is sorted and how many songs it will contain."
msgstr "Zvolte počet písní v seznamu skladeb a způsob jejich řazení."
msgid "Choose manual cover"
msgstr ""
msgstr "Vybrat obal ručně"
msgid ""
"Choose the websites you want Clementine to use when searching for lyrics."
@ -665,7 +665,7 @@ msgid ""
"Clementine can be controlled remotely by an Android phone. To enable this "
"feature log in with the same Google account that is configured on your "
"phone."
msgstr ""
msgstr "Clementine je možné ovládat dálkově telefonem s operačním systémem Android. Pro povolení této vlastnosti se přihlaste se stejným účtem Google, který je nastaven na vašem telefonu."
msgid "Clementine can show a message when the track changes."
msgstr "Clementine může při změně skladby ukázat zprávu."
@ -679,7 +679,7 @@ msgid ""
"Clementine couldn't fetch your subscription status since there are problems "
"with your connection. Played tracks will be cached and sent later to "
"Last.fm."
msgstr ""
msgstr "Clementine se nepodařilo natáhnout vaše předplatné, protože s vaším připojením jsou potíže. Přehrávané skladby se budou ukládat do vyrovnávací paměti a Last.fm budou poslány později."
msgid "Clementine image viewer"
msgstr "Prohlížeč obrázků pro Clementine"
@ -709,7 +709,7 @@ msgid "Club"
msgstr "Klub"
msgid "Color"
msgstr ""
msgstr "Barva"
msgid "Comma separated list of class:level, level is 0-3"
msgstr "Čárkou oddělený seznam class:level, level je 0-3"
@ -727,10 +727,10 @@ msgid "Composer"
msgstr "Skladatel"
msgid "Configure Grooveshark..."
msgstr ""
msgstr "Nastavit Grooveshark..."
msgid "Configure Last.fm..."
msgstr ""
msgstr "Nastavit Last.fm..."
msgid "Configure Magnatune..."
msgstr "Nastavit Magnatune..."
@ -739,7 +739,7 @@ msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "Nastavit klávesové zkratky"
msgid "Configure Spotify..."
msgstr ""
msgstr "Nastavit Spotify..."
msgid "Configure library..."
msgstr "Nastavit sbírku..."
@ -754,7 +754,7 @@ msgid "Connect device"
msgstr "Připojit zařízení"
msgid "Connecting to Spotify"
msgstr ""
msgstr "Připojuje se k Spotify"
msgid "Constant bitrate"
msgstr "Stálý datový tok"
@ -772,7 +772,7 @@ msgid "Copy to library..."
msgstr "Zkopírovat do sbírky..."
msgid "Copying iPod database"
msgstr ""
msgstr "Kopíruje se databáze iPod"
#, qt-format
msgid ""
@ -793,7 +793,7 @@ msgid ""
msgstr "Nepodařilo se najít kodér \"%1\" - ujistěte se, že máte nainstalovány správné přídavné moduly GStreamer"
msgid "Couldn't load the last.fm radio station"
msgstr ""
msgstr "Rádio last.fm se nepodařilo načíst"
#, qt-format
msgid "Couldn't open output file %1"
@ -830,55 +830,55 @@ msgid "Cross-fade when changing tracks manually"
msgstr "Prolínání při ruční změně skladby"
msgid "Ctrl+Alt+V"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Alt+V"
msgid "Ctrl+B"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+B"
msgid "Ctrl+Down"
msgstr "Ctrl+šipka dolů"
msgid "Ctrl+E"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+E"
msgid "Ctrl+H"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+H"
msgid "Ctrl+J"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+J"
msgid "Ctrl+K"
msgstr "Ctrl+K"
msgid "Ctrl+L"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+L"
msgid "Ctrl+M"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+M"
msgid "Ctrl+N"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+N"
msgid "Ctrl+O"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+O"
msgid "Ctrl+P"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+P"
msgid "Ctrl+Q"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Q"
msgid "Ctrl+S"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+S"
msgid "Ctrl+Shift+A"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Shift+A"
msgid "Ctrl+Shift+O"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Shift+O"
msgid "Ctrl+T"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+T"
msgid "Ctrl+Up"
msgstr "Ctrl+Up"
@ -890,13 +890,13 @@ msgid "Custom message settings"
msgstr "Nastavení vlastní zprávy"
msgid "Custom radio"
msgstr ""
msgstr "Vlastní rádio"
msgid "Custom..."
msgstr "Vlastní..."
msgid "DBus path"
msgstr ""
msgstr "Cesta k DBus"
msgid "Dance"
msgstr "Taneční hudba"
@ -914,7 +914,7 @@ msgid "De&fault"
msgstr "&Výchozí"
msgid "Decrease the volume by 4%"
msgstr ""
msgstr "Snížit hlasitost o 4 %"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Snížit hlasitost"
@ -998,7 +998,7 @@ msgid "Disable duration"
msgstr "Zakázat délku"
msgid "Disabled"
msgstr ""
msgstr "Zakázáno"
msgid "Disc"
msgstr "Disk"
@ -1010,7 +1010,7 @@ msgid "Display options"
msgstr "Volby zobrazení"
msgid "Display the global search popup"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit vyskakovací okno pro celkové hledání"
msgid "Display the on-screen-display"
msgstr "Zobrazovat informace na obrazovce (OSD)"
@ -1052,7 +1052,7 @@ msgid "Download this album..."
msgstr "Stáhnout toto album..."
msgid "Download..."
msgstr ""
msgstr "Stáhnout..."
msgid "Downloading Icecast directory"
msgstr "Stahuje se adresář Icecast"
@ -1064,7 +1064,7 @@ msgid "Downloading Magnatune catalogue"
msgstr "Stahuje se katalog Magnatune"
msgid "Downloading Spotify plugin"
msgstr ""
msgstr "Stahuje se přídavný modul Spotify"
msgid "Downloading metadata"
msgstr "Stahují se popisná data"
@ -1073,7 +1073,7 @@ msgid "Drag to reposition"
msgstr "Tažením přemístěte"
msgid "Drive letter"
msgstr ""
msgstr "Písmeno jednotky"
msgid "Dynamic mode is on"
msgstr "Je zapnut dynamický režim"
@ -1101,7 +1101,7 @@ msgid "Edit track information..."
msgstr "Upravit informace o skladbě..."
msgid "Edit tracks information..."
msgstr ""
msgstr "Upravit údaje o skladbě..."
msgid "Edit..."
msgstr "Upravit..."
@ -1113,7 +1113,7 @@ msgid "Enable equalizer"
msgstr "Povolit ekvalizér"
msgid "Enable playlist background image"
msgstr ""
msgstr "Povolit obrázek pozadí pro seznam skladeb"
msgid "Enable shortcuts only when Clementine is focused"
msgstr "Povolit zkratky jen když je Clementine zaměřen"
@ -1138,7 +1138,7 @@ msgstr "Zadejte název tohoto seznamu skladeb"
msgid ""
"Enter an <b>artist</b> or <b>tag</b> to start listening to Last.fm radio."
msgstr ""
msgstr "Zadejte <b>umělce</b> nebo <b>značku</b> pro zahájení poslechu rádia Last.fm."
msgid "Enter search terms here"
msgstr "Zde zadejte hledané výrazy"
@ -1171,7 +1171,7 @@ msgid "Error deleting songs"
msgstr "Chyba při mazání písní"
msgid "Error downloading Spotify plugin"
msgstr ""
msgstr "Chyba při stahování přídavného modulu Spotify"
#, qt-format
msgid "Error loading %1"
@ -1197,22 +1197,22 @@ msgid "&Extras"
msgstr "Doplňky"
msgid "F1"
msgstr ""
msgstr "F1"
msgid "F2"
msgstr ""
msgstr "F2"
msgid "F5"
msgstr ""
msgstr "F5"
msgid "F6"
msgstr ""
msgstr "F6"
msgid "F7"
msgstr ""
msgstr "F7"
msgid "F8"
msgstr ""
msgstr "F8"
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
@ -1272,13 +1272,13 @@ msgid "Files to transcode"
msgstr "Soubory k překódování"
msgid "Filesystem name"
msgstr ""
msgstr "Název souborového systému"
msgid "Filesystem serial number"
msgstr ""
msgstr "Sériové číslo souborového systému"
msgid "Filesystem type"
msgstr ""
msgstr "Typ souborového systému"
msgid "Find songs in your library that match the criteria you specify."
msgstr "Nalézt ve sbírce písně odpovídající vámi zadaným kritériím."
@ -1293,13 +1293,13 @@ msgid "First level"
msgstr "První úroveň"
msgid "Flac"
msgstr ""
msgstr "FLAC"
msgid "Font size"
msgstr "Velikost písma"
msgid "For licensing reasons Spotify support is in a separate plugin."
msgstr ""
msgstr "Z licenčních důvodů je podpora pro Spotify v odděleném přídavném modulu"
msgid "Force mono encoding"
msgstr "Vynutit jednokanálové kódování"
@ -1325,7 +1325,7 @@ msgid "Frames per buffer"
msgstr "Snímků na vyrovnávací paměť"
msgid "Friends"
msgstr ""
msgstr "Přátelé"
msgid "Full Bass"
msgstr "Plné basy"
@ -1337,7 +1337,7 @@ msgid "Full Treble"
msgstr "Plné výšky"
msgid "GStreamer audio engine"
msgstr ""
msgstr "Zvukový systém GStreamer"
msgid "General settings"
msgstr "Obecná nastavení"
@ -1355,7 +1355,7 @@ msgid "Give it a name:"
msgstr "Pojmenujte to:"
msgid "Global search"
msgstr ""
msgstr "Celkové hledání"
msgid "Go to next playlist tab"
msgstr "Jít na další kartu seznamu skladeb"
@ -1364,10 +1364,10 @@ msgid "Go to previous playlist tab"
msgstr "Jít na předchozí kartu seznamu skladeb"
msgid "Google password"
msgstr ""
msgstr "Heslo u Google"
msgid "Google username"
msgstr ""
msgstr "Uživatelské jméno u Google"
#, qt-format
msgid "Got %1 covers out of %2 (%3 failed)"
@ -1480,7 +1480,7 @@ msgid "Include all songs"
msgstr "Zahrnout všechny písně"
msgid "Increase the volume by 4%"
msgstr ""
msgstr "Zvýšit hlasitost o 4 %"
msgid "Increase volume"
msgstr "Zvýšit hlasitost"

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -82,7 +82,7 @@ msgstr "Плейлисты %1 (%2)"
#, qt-format
msgid "%1 selected of"
msgstr ""
msgstr "выбрано %1 из"
#, qt-format
msgid "%1 song"
@ -173,7 +173,7 @@ msgid "(different across multiple songs)"
msgstr "(различный через несколько композиций)"
msgid "..."
msgstr ""
msgstr ""
msgid "...and all the Amarok contributors"
msgstr "…и всем создателям Amarok"
@ -188,7 +188,7 @@ msgid "1 track"
msgstr "1 трек"
msgid "128K MP3"
msgstr ""
msgstr "128 кбит/c MP3"
msgid "128k MP3"
msgstr "128 кбит/c MP3"
@ -206,10 +206,10 @@ msgid ""
msgstr "<p>Токены начинаются со знака %, например: %artist %album %title </p>\n\n<p>Если вы окружили часть текста фигурными скобками, то эта часть текста не будет видна при пустом токене.</p>"
msgid "A Grooveshark Anywhere account is required."
msgstr ""
msgstr "Требуется учётная запись Grooveshark Anywhere."
msgid "A Spotify Premium account is required."
msgstr ""
msgstr "Требуется премиум-аккаунт Spotify."
msgid ""
"A smart playlist is a dynamic list of songs that come from your library. "
@ -228,13 +228,13 @@ msgid "AAC"
msgstr "AAC"
msgid "AAC 128k (Premium only)"
msgstr ""
msgstr "AAC 128кбит/с (только Premium)"
msgid "AAC 32k"
msgstr "AAC 32 кбит/c"
msgid "AAC 64k (Premium only)"
msgstr ""
msgstr "AAC 64кбит/с (только Premium)"
msgid "AIFF"
msgstr "AIFF"
@ -262,7 +262,7 @@ msgid "Action"
msgstr "Действие"
msgid "Active/deactive Wiiremote"
msgstr ""
msgstr "Включить/отключить Wii Remote"
msgid "Add Stream"
msgstr "Добавить поток"
@ -274,7 +274,7 @@ msgid "Add action"
msgstr "Добавить действие"
msgid "Add and play now"
msgstr ""
msgstr "Добавить и играть сейчас"
msgid "Add another stream..."
msgstr "Добавить другой поток…"
@ -295,7 +295,7 @@ msgid "Add folder..."
msgstr "Добавить папку…"
msgid "Add media"
msgstr ""
msgstr "Добавить медиа"
msgid "Add new folder..."
msgstr "Добавить новую папку…"
@ -355,7 +355,7 @@ msgid "Add wiimotedev action"
msgstr "Добавить действие wiimotedev"
msgid "Add..."
msgstr ""
msgstr "Добавить…"
msgid "Added this month"
msgstr "Добавлено за месяц"
@ -391,7 +391,7 @@ msgid "Album info on jamendo.com..."
msgstr "Сведения об альбоме на jamendo.com…"
msgid "Albumartist"
msgstr ""
msgstr "Исполнитель альбома"
msgid "Albums with covers"
msgstr "Альбомы с обложками"
@ -403,7 +403,7 @@ msgid "All Files (*)"
msgstr "Все файлы (*)"
msgid "All Glory to the Hypnotoad!"
msgstr ""
msgstr "Слава Гипножабе!"
msgid "All albums"
msgstr "Все альбомы"
@ -431,10 +431,10 @@ msgid "Alongside the originals"
msgstr "Вместе с оригиналами"
msgid "Always hide the main window"
msgstr ""
msgstr "Всегда скрывать главное окно"
msgid "Always show the main window"
msgstr ""
msgstr "Всегда показывать главное окно"
msgid "Always start playing"
msgstr "Всегда начинать воспроизведение"
@ -442,13 +442,13 @@ msgstr "Всегда начинать воспроизведение"
msgid ""
"An additional plugin is required to use Spotify in Clementine. Would you "
"like to download and install it now?"
msgstr ""
msgstr "Требуется дополнительный модуль для использования Spotify в Clementine. Скачать и установить его?"
msgid "An error occurred copying the iTunes database from the device"
msgstr ""
msgstr "Произошла ошибка при загрузке данных iTunes с устройства"
msgid "An error occurred copying the iTunes database onto the device"
msgstr ""
msgstr "Произошла ошибка при загрузке данных iTunes на устройство"
msgid "An error occurred loading the iTunes database"
msgstr "Произошла ошибка при загрузке данных iTunes"
@ -459,7 +459,7 @@ msgstr "Произошла ошибка при записи метаданных
#, qt-format
msgid "An unknown last.fm error occurred: %1"
msgstr ""
msgstr "Обнаружена неизвестная ошибка Last.fm: %1"
msgid "And:"
msgstr "А также:"
@ -493,10 +493,10 @@ msgid "Artist info"
msgstr "Артист"
msgid "Artist radio"
msgstr ""
msgstr "Радио исполнителя"
msgid "Artist tags"
msgstr ""
msgstr "Теги исполнителя"
msgid "Artist's initial"
msgstr "Инициалы артиста"
@ -505,10 +505,10 @@ msgid "Audio format"
msgstr "Формат аудио"
msgid "Audio type"
msgstr ""
msgstr "Тип звука"
msgid "Authenticating..."
msgstr ""
msgstr "Аутентификация…"
msgid "Authentication failed"
msgstr "Ошибка аутентификации"
@ -547,7 +547,7 @@ msgid "Background opacity"
msgstr "Непрозрачность фона"
msgid "Ban"
msgstr ""
msgstr "Запретить"
msgid "Bar analyzer"
msgstr "Полосный анализатор"
@ -563,7 +563,7 @@ msgstr "Лучшее"
#, qt-format
msgid "Biography from %1"
msgstr ""
msgstr "Биография из %1"
msgid "Bit rate"
msgstr "Битрейт"
@ -578,7 +578,7 @@ msgid "Block type"
msgstr "Тип блока"
msgid "Bluetooth MAC Address"
msgstr ""
msgstr "MAC-адрес Bluetooth"
msgid "Body"
msgstr "Содержимое"
@ -602,7 +602,7 @@ msgid "CUE sheet support"
msgstr "Поддержка файлов разметки CUE"
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Отмена"
msgid "Change cover art"
msgstr "Заменить обложку"
@ -644,7 +644,7 @@ msgid "Choose how the playlist is sorted and how many songs it will contain."
msgstr "Настройка сортировки плейлиста и количества песен в нём."
msgid "Choose manual cover"
msgstr ""
msgstr "Указать обложку вручную"
msgid ""
"Choose the websites you want Clementine to use when searching for lyrics."
@ -680,7 +680,7 @@ msgid ""
"Clementine can be controlled remotely by an Android phone. To enable this "
"feature log in with the same Google account that is configured on your "
"phone."
msgstr ""
msgstr "Clementine может удалённо управляться телефоном с ОС Android. Для активации этой возможности войдите под той же учётной записью Google, что и на телефоне."
msgid "Clementine can show a message when the track changes."
msgstr "Clementine может показывать уведомление при смене трека."
@ -694,7 +694,7 @@ msgid ""
"Clementine couldn't fetch your subscription status since there are problems "
"with your connection. Played tracks will be cached and sent later to "
"Last.fm."
msgstr ""
msgstr "Clementine не смог получить статус вашей подписки из-за проблем с соединением. Прослушанные треки будут закэшированы и отправлены на Last.fm позже."
msgid "Clementine image viewer"
msgstr "Просмотр изображений в Clementine"
@ -724,7 +724,7 @@ msgid "Club"
msgstr "Клуб"
msgid "Color"
msgstr ""
msgstr "Цвет"
msgid "Comma separated list of class:level, level is 0-3"
msgstr "Разделённый запятыми список «класс:уровень», где уровень от 0 до 3"
@ -742,10 +742,10 @@ msgid "Composer"
msgstr "Композитор"
msgid "Configure Grooveshark..."
msgstr ""
msgstr "Настроить Grooveshark…"
msgid "Configure Last.fm..."
msgstr ""
msgstr "Настроить Last.fm…"
msgid "Configure Magnatune..."
msgstr "Настроить Magnatune…"
@ -754,7 +754,7 @@ msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "Горячие клавиши"
msgid "Configure Spotify..."
msgstr ""
msgstr "Настроить Spotify…"
msgid "Configure library..."
msgstr "Настроить фонотеку…"
@ -769,7 +769,7 @@ msgid "Connect device"
msgstr "Подключить носитель"
msgid "Connecting to Spotify"
msgstr ""
msgstr "Подключение к Spotify"
msgid "Constant bitrate"
msgstr "Постоянный битрейт"
@ -787,13 +787,13 @@ msgid "Copy to library..."
msgstr "Копировать в фонотеку…"
msgid "Copying iPod database"
msgstr ""
msgstr "Копируется база iPod"
#, qt-format
msgid ""
"Could not create the GStreamer element \"%1\" - make sure you have all the "
"required GStreamer plugins installed"
msgstr "Не удалось создать элемент GStreamer «%1» — убедитесь, что у вас установлены все необходимые дополнения GStreamer"
msgstr "Не удалось создать элемент GStreamer «%1» — убедитесь, что у вас установлены все необходимые модули GStreamer"
#, qt-format
msgid ""
@ -808,7 +808,7 @@ msgid ""
msgstr "Невозможно найти кодировщик для %1, проверьте, что установлены все необходимые модули GStreamer"
msgid "Couldn't load the last.fm radio station"
msgstr ""
msgstr "Не удалось загрузить радиостанцию Last.fm"
#, qt-format
msgid "Couldn't open output file %1"
@ -845,55 +845,55 @@ msgid "Cross-fade when changing tracks manually"
msgstr "Перекрёстное затухание при ручной смене трека"
msgid "Ctrl+Alt+V"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Alt+V"
msgid "Ctrl+B"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+B"
msgid "Ctrl+Down"
msgstr "Ctrl+Вниз"
msgid "Ctrl+E"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+E"
msgid "Ctrl+H"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+H"
msgid "Ctrl+J"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+J"
msgid "Ctrl+K"
msgstr "Ctrl+K"
msgid "Ctrl+L"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+L"
msgid "Ctrl+M"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+M"
msgid "Ctrl+N"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+N"
msgid "Ctrl+O"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+O"
msgid "Ctrl+P"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+P"
msgid "Ctrl+Q"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Q"
msgid "Ctrl+S"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+S"
msgid "Ctrl+Shift+A"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Shift+A"
msgid "Ctrl+Shift+O"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+Shift+O"
msgid "Ctrl+T"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+T"
msgid "Ctrl+Up"
msgstr "Ctrl+Up"
@ -905,13 +905,13 @@ msgid "Custom message settings"
msgstr "Настройки сообщения"
msgid "Custom radio"
msgstr ""
msgstr "Своё радио"
msgid "Custom..."
msgstr "Пользовательский…"
msgid "DBus path"
msgstr ""
msgstr "Путь DBus"
msgid "Dance"
msgstr "Танцевальная"
@ -929,7 +929,7 @@ msgid "De&fault"
msgstr "По &умолчанию"
msgid "Decrease the volume by 4%"
msgstr ""
msgstr "Уменьшить громкость на 4%"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Уменьшить громкость"
@ -1013,7 +1013,7 @@ msgid "Disable duration"
msgstr "Отключить длительность"
msgid "Disabled"
msgstr ""
msgstr "Отключено"
msgid "Disc"
msgstr "Диск"
@ -1025,7 +1025,7 @@ msgid "Display options"
msgstr "Настройки вида"
msgid "Display the global search popup"
msgstr ""
msgstr "Отобразить всплывающую строку глобального поиска"
msgid "Display the on-screen-display"
msgstr "Показывать экранное уведомление"
@ -1067,7 +1067,7 @@ msgid "Download this album..."
msgstr "Загрузить этот альбом"
msgid "Download..."
msgstr ""
msgstr "Загрузить…"
msgid "Downloading Icecast directory"
msgstr "Загружается директория Icecast"
@ -1079,7 +1079,7 @@ msgid "Downloading Magnatune catalogue"
msgstr "Загружается каталог Magnatune"
msgid "Downloading Spotify plugin"
msgstr ""
msgstr "Загружается модуль Spotify"
msgid "Downloading metadata"
msgstr "Загрузка метаданных"
@ -1088,7 +1088,7 @@ msgid "Drag to reposition"
msgstr "Перетащите для размещения"
msgid "Drive letter"
msgstr ""
msgstr "Буква диска"
msgid "Dynamic mode is on"
msgstr "Динамический режим включён"
@ -1116,7 +1116,7 @@ msgid "Edit track information..."
msgstr "Править данные трека…"
msgid "Edit tracks information..."
msgstr ""
msgstr "Править данные трека…"
msgid "Edit..."
msgstr "Править…"
@ -1128,7 +1128,7 @@ msgid "Enable equalizer"
msgstr "Включить эквалайзер"
msgid "Enable playlist background image"
msgstr ""
msgstr "Включить фоновое изображение списка воспроизведения"
msgid "Enable shortcuts only when Clementine is focused"
msgstr "Включать горячие клавиши, только если Clementine в фокусе"
@ -1153,7 +1153,7 @@ msgstr "Введите новое имя для этого плейлиста"
msgid ""
"Enter an <b>artist</b> or <b>tag</b> to start listening to Last.fm radio."
msgstr ""
msgstr "Введите <b>исполнителя</b> или <b>тег</b>, чтобы слушать радио Last.fm."
msgid "Enter search terms here"
msgstr "Введите критерии поиска"
@ -1186,7 +1186,7 @@ msgid "Error deleting songs"
msgstr "Ошибка удаления композиций"
msgid "Error downloading Spotify plugin"
msgstr ""
msgstr "Ошибка загрузки модуля Spotify"
#, qt-format
msgid "Error loading %1"
@ -1212,22 +1212,22 @@ msgid "&Extras"
msgstr "&Дополнения"
msgid "F1"
msgstr ""
msgstr "F1"
msgid "F2"
msgstr ""
msgstr "F2"
msgid "F5"
msgstr ""
msgstr "F5"
msgid "F6"
msgstr ""
msgstr "F6"
msgid "F7"
msgstr ""
msgstr "F7"
msgid "F8"
msgstr ""
msgstr "F8"
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
@ -1287,13 +1287,13 @@ msgid "Files to transcode"
msgstr "Файлы для конвертации"
msgid "Filesystem name"
msgstr ""
msgstr "Имя файловой системы"
msgid "Filesystem serial number"
msgstr ""
msgstr "Серийный номер файловой системы"
msgid "Filesystem type"
msgstr ""
msgstr "Тип файловой системы"
msgid "Find songs in your library that match the criteria you specify."
msgstr "Найти композиции в фонотеке по указанным вами критериям."
@ -1308,13 +1308,13 @@ msgid "First level"
msgstr "Первый уровень"
msgid "Flac"
msgstr ""
msgstr "FLAC"
msgid "Font size"
msgstr "Размер шрифта"
msgid "For licensing reasons Spotify support is in a separate plugin."
msgstr ""
msgstr "По лицензионным соображениям поддержка Spotify реализована в виде отдельного модуля."
msgid "Force mono encoding"
msgstr "Принудительно кодировать в моно"
@ -1340,7 +1340,7 @@ msgid "Frames per buffer"
msgstr "Фреймов на буфер"
msgid "Friends"
msgstr ""
msgstr "Друзья"
msgid "Full Bass"
msgstr "Бас"
@ -1352,7 +1352,7 @@ msgid "Full Treble"
msgstr "Высокие частоты"
msgid "GStreamer audio engine"
msgstr ""
msgstr "Звуковой движок GStreamer"
msgid "General settings"
msgstr "Общие настройки"
@ -1370,7 +1370,7 @@ msgid "Give it a name:"
msgstr "Название:"
msgid "Global search"
msgstr ""
msgstr "Глобальный поиск"
msgid "Go to next playlist tab"
msgstr "Перейти к следующему плейлисту"
@ -1379,10 +1379,10 @@ msgid "Go to previous playlist tab"
msgstr "Перейти к предыдущему плейлисту"
msgid "Google password"
msgstr ""
msgstr "Пароль Google"
msgid "Google username"
msgstr ""
msgstr "Имя пользователя Google"
#, qt-format
msgid "Got %1 covers out of %2 (%3 failed)"
@ -1392,10 +1392,10 @@ msgid "Grey out non existent songs in my playlists"
msgstr "Отмечать серым несуществующие песни в моих плейлистах"
msgid "Grooveshark"
msgstr ""
msgstr "Grooveshark"
msgid "Grooveshark login error"
msgstr ""
msgstr "Ошибка входа в Grooveshark"
msgid "Group Library by..."
msgstr "Группировать фонотеку по…"
@ -1441,7 +1441,7 @@ msgid "High (1024x1024)"
msgstr "Высокое (1024x1024)"
msgid "High (35 fps)"
msgstr ""
msgstr "Высокая (35 к/с)"
msgid "Hours"
msgstr "Часа(ов)"
@ -2070,7 +2070,7 @@ msgid "Output options"
msgstr "Выходные параметры"
msgid "Output plugin"
msgstr ""
msgstr "Модуль вывода"
msgid "Overwrite existing files"
msgstr "Перезаписать существующие файлы"
@ -2163,7 +2163,7 @@ msgid "Playlist type"
msgstr "Тип плейлиста"
msgid "Plugin status:"
msgstr ""
msgstr "Состояние модуля:"
msgid "Pop"
msgstr "Поп"
@ -2690,10 +2690,10 @@ msgid "Spotify login error"
msgstr ""
msgid "Spotify plugin"
msgstr ""
msgstr "Модуль Spotify"
msgid "Spotify plugin not installed"
msgstr ""
msgstr "Модуль Spotify не установлен"
msgid "Standard"
msgstr "Стандартное"
@ -3261,7 +3261,7 @@ msgid ""
"Your gstreamer installation is missing the 'ofa' plugin. This is required "
"for automatic tag fetching. Try installing the 'gstreamer-plugins-bad' "
"package."
msgstr ""
msgstr "В установленном пакете gstreamer отсутствует модуль «ofa». Он требуется для автоматического извлечения тегов. Попробуйте установить пакет «gstreamer-plugins-bad»."
msgid "Your library is empty!"
msgstr "Ваша фонотека пуста!"

File diff suppressed because it is too large Load Diff