Automatic merge of translations from Transifex

This commit is contained in:
Clementine Buildbot 2021-09-20 02:44:43 +00:00
parent 082f941bb9
commit c969bf9783
2 changed files with 178 additions and 177 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -32,7 +32,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Clementine Music Player\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-31 20:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-19 09:17+0000\n"
"Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan@autistici.org>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/davidsansome/clementine/language/sv/)\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -121,7 +121,7 @@ msgstr "%1 dagar sedan"
msgid ""
"%1 failed to decode as gzip stream:\n"
"%2"
msgstr "%1 misslyckades med att avkoda som gzip-ström:\n%2"
msgstr "%1 misslyckades med att avkoda som gzip-flöde:\n%2"
#: internet/podcasts/gpoddersync.cpp:85
#, qt-format
@ -185,7 +185,7 @@ msgstr "%L1 andra lyssnare"
#: playlist/playlistmanager.cpp:440
#, qt-format
msgid "%L1 selected of"
msgstr "%L1 vald(a) av"
msgstr "%L1 valda av"
#: songinfo/lastfmtrackinfoprovider.cpp:94
#, qt-format
@ -270,7 +270,7 @@ msgstr "&Musik"
#: ../bin/src/ui_globalshortcutssettingspage.h:187
msgid "&None"
msgstr "I&nga"
msgstr "I&ngen"
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:794
msgid "&Playlist"
@ -527,7 +527,7 @@ msgstr "Lägg till poddsändning"
#: ../bin/src/ui_addstreamdialog.h:124
msgid "Add Stream"
msgstr "Lägg till ström"
msgstr "Lägg till flöde"
#: ../bin/src/ui_notificationssettingspage.h:430
msgid "Add a new line if supported by the notification type"
@ -543,7 +543,7 @@ msgstr "Lägg till alla låtar från en mapp och alla dess undermappar"
#: internet/internetradio/savedradio.cpp:116
msgid "Add another stream..."
msgstr "Lägg till en annan ström..."
msgstr "Lägg till ett annat flöde..."
#: library/librarysettingspage.cpp:67 ../bin/src/ui_transcodedialog.h:222
msgid "Add directory..."
@ -664,7 +664,7 @@ msgstr "Lägg till tagg för år"
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:743
msgid "Add stream..."
msgstr "Lägg till ström..."
msgstr "Lägg till flöde..."
#: internet/spotify/spotifyservice.cpp:625
msgid "Add to Spotify playlists"
@ -689,7 +689,7 @@ msgstr "Lägga till i kön"
#: internet/radiobrowser/radiobrowserservice.cpp:309
msgid "Add to your radio streams"
msgstr "Lägg till i dina radioströmmar"
msgstr "Lägg till i dina radioflöden"
#: ../bin/src/ui_wiimoteshortcutgrabber.h:119
msgid "Add wiimotedev action"
@ -981,7 +981,7 @@ msgstr "Slag/minut"
#: ../bin/src/ui_backgroundstreamssettingspage.h:55
msgid "Background Streams"
msgstr "Bakgrundsströmmar"
msgstr "Bakgrundsflöden"
#: ../bin/src/ui_notificationssettingspage.h:459
msgid "Background color"
@ -1517,7 +1517,7 @@ msgstr "Kunde inte skapa GStreamer-elementet \"%1\" - kontrollera att du har all
#: songinfo/streamdiscoverer.cpp:98
#, qt-format
msgid "Could not detect an audio stream in %1"
msgstr "Kunde inte upptäcka en ljudström i %1"
msgstr "Kunde inte upptäcka ett ljudflöde i %1"
#: internet/googledrive/googledriveservice.cpp:206
msgid "Could not find Google Drive file."
@ -2159,7 +2159,7 @@ msgstr "Ange söktermer här"
#: ../bin/src/ui_addstreamdialog.h:125
msgid "Enter the URL of an internet radio stream:"
msgstr "Ange webbadressen till en internetradioström:"
msgstr "Ange webbadressen till ett internetradioflöde:"
#: playlist/playlistlistcontainer.cpp:263
msgid "Enter the name of the folder"
@ -2627,7 +2627,7 @@ msgstr "Får station"
#: internet/digitally/digitallyimportedservicebase.cpp:101
msgid "Getting streams"
msgstr "Hämtar strömmar"
msgstr "Hämtar flöden"
#: ../bin/src/ui_addstreamdialog.h:127
msgid "Give it a name:"
@ -3150,7 +3150,7 @@ msgstr "Läser in låtar"
#: internet/somafm/somafmurlhandler.cpp:53
#: internet/intergalacticfm/intergalacticfmurlhandler.cpp:56
msgid "Loading stream"
msgstr "Läser in ström"
msgstr "Läser in flöde"
#: playlist/songloaderinserter.cpp:137 ui/edittagdialog.cpp:252
msgid "Loading tracks"
@ -3563,7 +3563,7 @@ msgstr "Inga korta block"
#: library/savedgroupingmanager.cpp:60 ../bin/src/ui_groupbydialog.h:127
#: ../bin/src/ui_groupbydialog.h:146 ../bin/src/ui_groupbydialog.h:165
msgid "None"
msgstr "Inga"
msgstr "Ingen"
#: library/libraryview.cpp:672 ui/mainwindow.cpp:2502 ui/mainwindow.cpp:2680
msgid "None of the selected songs were suitable for copying to a device"
@ -4251,7 +4251,7 @@ msgstr "Uppdatera kanallistan"
#: internet/digitally/digitallyimportedservicebase.cpp:179
msgid "Refresh streams"
msgstr "Uppdatera strömmar"
msgstr "Uppdatera flöden"
#: ui/equalizer.cpp:147
msgid "Reggae"
@ -4515,7 +4515,7 @@ msgstr "Spara statistik i filtaggar om möjligt"
#: ../bin/src/ui_addstreamdialog.h:126
msgid "Save this stream in the Internet tab"
msgstr "Spara den här strömmen i fliken Internet"
msgstr "Spara det här flödet i fliken Internet"
#: ../bin/src/ui_savedgroupingmanager.h:101
msgid "Saved Grouping Manager"
@ -5146,21 +5146,21 @@ msgstr "Stoppad"
#: core/song.cpp:462
msgid "Stream"
msgstr "Ström"
msgstr "Flöde"
#: ../bin/src/ui_streamdetailsdialog.h:133
msgid "Stream Details"
msgstr "Strömdetaljer"
msgstr "Flödesdetaljer"
#: internet/subsonic/subsonicsettingspage.cpp:52
msgid ""
"Streaming from a Subsonic server requires a valid server license after the "
"30-day trial period."
msgstr "För att strömma från en Subsonic-server krävs en giltig serverlicens efter en 30 dagars provperiod."
msgstr "För att flöda från en Subsonic-server krävs en giltig serverlicens efter en 30 dagars provperiod."
#: ../bin/src/ui_magnatunesettingspage.h:159
msgid "Streaming membership"
msgstr "Strömningsmedlemskap"
msgstr "Flödesmedlemskap"
#: ../bin/src/ui_podcastinfowidget.h:195
msgid "Subscribers"
@ -5406,7 +5406,7 @@ msgstr "Detta alternativ kan ändras i inställningarna för \"Beteende\""
#: internet/lastfm/lastfmservice.cpp:289
msgid "This stream is for paid subscribers only"
msgstr "Den här strömmen är endast för betalande prenumeranter"
msgstr "Det här flödet är endast för betalande prenumeranter"
#: devices/devicemanager.cpp:563
#, qt-format
@ -5784,7 +5784,7 @@ msgstr "Visa"
#: ../bin/src/ui_mainwindow.h:780
msgid "View Stream Details"
msgstr "Visa strömdetaljer"
msgstr "Visa flödesdetaljer"
#: ../bin/src/ui_visualisationselector.h:108
msgid "Visualization mode"
@ -5829,7 +5829,7 @@ msgid ""
"Warning: This compression level is outside of the streamable subset. This "
"means that a decoder may not be able to start playing it mid-stream. It may "
"also affect the performance of hardware decoders."
msgstr "Varning: Denna komprimeringsnivå ligger utanför den strömningsbara delmängden. Detta innebär att en avkodare kanske inte kan börja spela den i mitten av strömmen. Det kan också påverka prestanda för hårdvaruavkodare."
msgstr "Varning: Denna komprimeringsnivå ligger utanför den flödesbara delmängden. Detta innebär att en avkodare kanske inte kan börja spela den i mitten av flödet. Det kan också påverka prestanda för hårdvaruavkodare."
#: core/song.cpp:447 transcoder/transcoder.cpp:298
msgid "Wav"
@ -6030,7 +6030,7 @@ msgstr "Du kan lyssna på Magnatune-låtar gratis utan ett konto. Köp av ett me
#: ../bin/src/ui_backgroundstreamssettingspage.h:56
msgid "You can listen to background streams at the same time as other music."
msgstr "Du kan lyssna på bakgrundsströmmar samtidigt som du lyssnar på annan musik."
msgstr "Du kan lyssna på bakgrundsflöden samtidigt som du lyssnar på annan musik."
#: ../bin/src/ui_wiimotesettingspage.h:174
msgid ""
@ -6087,7 +6087,7 @@ msgstr "Ditt bibliotek är tomt!"
#: globalsearch/savedradiosearchprovider.cpp:27
#: internet/internetradio/savedradio.cpp:52
msgid "Your radio streams"
msgstr "Dina radioströmmar"
msgstr "Dina radioflöden"
#: songinfo/lastfmtrackinfoprovider.cpp:89
#, qt-format