translated to turkish

This commit is contained in:
Akın Özgen 2017-11-06 15:22:24 +03:00 committed by GitHub
parent ce22905a01
commit 3fde3d8514
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 47 additions and 48 deletions

47
README-TURKISH.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,47 @@
Clementine
==========
Clementine; Windows, Linux ve macOS için bir müzik çalar ve kütüphane organizatörüdür..
- Website: http://www.clementine-player.org/
- Github: https://github.com/clementine-player/Clementine
- Buildbot: http://buildbot.clementine-player.org/grid
- Son Geliştirici Çıktıları: http://builds.clementine-player.org/
Hata/İstek Belirtmek
--------------------
### Yeni bir özellik için istekte bulunmak
Lütfen:
* İstediğiniz özelliğin daha önce eklenip eklenmediğini kontrol edin. (Sürüm notlarından)
* Daha önce birisinin bu isteği oluşturmadığından emin olun.
* Eğer bu istek daha önce yapılmışsa tekrar yorumlamanız işleri hızlandırmaz. Onun yerine, bu isteğe abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda bu başlık altındaki gelişmelerden haberdar olursunuz.
### Hata raporlamak
Lütfen:
* Son geliştirici çıktısınından (http://builds.clementine-player.org/) hatanın geçerliliğini kontrol edin. (**Dikkat**, Bu çıktılar henüz kararlı çıktılar değildir, bu yüzden doğru çalışmayabilir ve kullanıcı ayarlarınıza zarar verebilir). Eğer her şey doğru çalışıyorsa lütfen hata raporu altında bu hatanın giderildiğini açıklayın.
* Kopyalardan kaçınmak için, birinin daha önce bu hatayı belirtmediğinden emin olun.
* Eğer hata daha önce belirtilmişse kendi, hatanızın ayrıntılarını yorum olarak veya sizinle aynı hatayla karşılaşanları doğrulayın.
* Eğer yukarıdaki iki durum geçerli değilse yeni bir hata raporu açın ve detaylarınızı (İşletim Sistemi, Clementine sürümü, hatanın nasıl meydana geldiğini) mutlaka belirtin.
* Hata kodları ve günlük çıktıları için lütfen http://pastebin.com/ kullanın.
Eğer cevap alamazsanız bu demektir ki, oluşturduğunuz istek/hata raporuna vakit ayıramıyoruz. Yani hatayı yeniden işleyemiyoruz veya bunun için zamanımız yok :o.
Kaynaktan Derleme
-----------------
Kodu alın (eğer hala almadıysanız):
git clone https://github.com/clementine-player/Clementine.git && cd Clementine
Derleyin ve kurun:
cd bin
cmake ..
make -j8
sudo make install
Daha fazla bilgi ve bağımlılık listesi için Wikiyi ziyaret edebilirsiniz:
https://github.com/clementine-player/Clementine/wiki/Compiling-from-Source

View File

@ -1,48 +0,0 @@
Clementine
==========
Clementine is a modern music player and library organizer for Windows, Linux and macOS.
- Website: http://www.clementine-player.org/
- Github: https://github.com/clementine-player/Clementine
- Buildbot: http://buildbot.clementine-player.org/grid
- Latest developer builds: http://builds.clementine-player.org/
Opening an issue
----------------
### Ask for a new feature
Please:
* Check if the new feature is not already implemented (Changelog)
* Check if another person didn't already open an issue
* If there is already an opened issue there is no need to comment "+1", it won't help. Instead, you can subscribe to the issue to be notified of anything new about it
### Report a bug
Please:
* Try the latest developer build (http://builds.clementine-player.org/) to see if the bug is still present (**Attention**, those builds aren't stable so they might not work well and could sometimes break things like user settings). If it works like a charm even though you see an open issue, please comment on it and explain that the issue has been fixed
* Check if another person has already opened the same issue to avoid duplicates
* If there already is an open issue you could comment on it to add precisions about the problem or confirm it
* In case there isn't, you can open a new issue with an explicit title and as much information as possible (OS, Clementine version, how to reproduce the problem...)
* Please use http://pastebin.com/ for logs/debug
If there are no answers, it doesn't mean we don't care about your feature request/bug. It just means we can't reproduce the bug or haven't had time to implement it :o)
Compiling from source
---------------------
Get the code (if you haven't already):
git clone https://github.com/clementine-player/Clementine.git && cd Clementine
Compile and install:
cd bin
cmake ..
make -j8
sudo make install
See the Wiki for more instructions and a list of dependencies:
https://github.com/clementine-player/Clementine/wiki/Compiling-from-Source