New translations strings.xml (Basque)

This commit is contained in:
Eugen Rochko 2024-03-27 13:16:30 -04:00
parent 0894549687
commit 374b1edc81
1 changed files with 10 additions and 0 deletions

View File

@ -724,8 +724,18 @@ Zenbat eta jende gehiago jarraitu, orduan eta aktiboagoa eta interesgarriagoa iz
<string name="notification_filter_following">Jarraitzen ez duzun jendea</string>
<string name="notification_filter_following_explanation">Eskuz onartzen dituzun arte</string>
<string name="notification_filter_followers">Jarraitzen ez zaituen jendea</string>
<string name="notification_filter_followers_explanation">3 egun baino gutxiagoz jarraitu dizuten pertsonak barne</string>
<string name="notification_filter_new_accounts">Kontu berriak</string>
<string name="notification_filter_new_accounts_explanation">Azken 30 egunetan sortua</string>
<string name="notification_filter_mentions">Eskatu gabeko aipamen pribatuak</string>
<string name="notification_filter_mentions_explanation">Iragazita, baldin eta zure aipamenaren erantzuna bada edo bidaltzailea jarraitzen baduzu</string>
<string name="allow_notifications">Baimendu jakinarazpenak</string>
<string name="mute_notifications">Baztertu jakinarazpen-eskaera</string>
<plurals name="x_people_you_may_know">
<item quantity="one">Ezagutu dezakezun pertsona %,d</item>
<item quantity="other">Ezagutu ditzakezun %,d pertsona</item>
</plurals>
<string name="notifications_from_user">%s erabiltzailearen jakinarazpenak</string>
<string name="notifications_muted">%s(r)en jakinarazpenak baztertu dira.</string>
<string name="notifications_allowed">%s jakinarazpen-zerrendan agertuko da orain.</string>
</resources>