New translations strings.xml (Basque)

This commit is contained in:
Eugen Rochko 2024-03-27 11:50:23 -04:00
parent cc5963cc34
commit 0894549687
1 changed files with 16 additions and 0 deletions

View File

@ -712,4 +712,20 @@ Zenbat eta jende gehiago jarraitu, orduan eta aktiboagoa eta interesgarriagoa iz
<string name="post_pinned">Bidalketa finkatu da</string>
<string name="post_unpinned">Bidalketa desfinkatu da</string>
<!-- %s is the username -->
<string name="enable_new_post_notifications">Jakinarazi %s erabiltzaileak argitaratzean</string>
<string name="disable_new_post_notifications">Utzi jakinarazteari %s erabiltzaileak argitaratzean</string>
<string name="new_post_notifications_enabled">Bidalketa berrien jakinarazpenak jasoko dituzu.</string>
<string name="new_post_notifications_disabled">Ez duzu bidalketa berrien jakinarazpenak jasoko.</string>
<string name="mute_conversation">Mututu elkarrizketa</string>
<string name="unmute_conversation">Desmututu elkarrizketa</string>
<string name="visibility_unlisted">Deiadar urrikoa</string>
<string name="filtered_notifications">Iragazitako jakinarazpenak</string>
<string name="filter_notifications">Ez iragazi hemengo jakinarazpenak...</string>
<string name="notification_filter_following">Jarraitzen ez duzun jendea</string>
<string name="notification_filter_following_explanation">Eskuz onartzen dituzun arte</string>
<string name="notification_filter_followers">Jarraitzen ez zaituen jendea</string>
<string name="notification_filter_new_accounts">Kontu berriak</string>
<string name="notification_filter_mentions_explanation">Iragazita, baldin eta zure aipamenaren erantzuna bada edo bidaltzailea jarraitzen baduzu</string>
<string name="allow_notifications">Baimendu jakinarazpenak</string>
<string name="notifications_from_user">%s erabiltzailearen jakinarazpenak</string>
</resources>