Automatic merge of translations from Transifex

This commit is contained in:
Clementine Buildbot 2021-12-13 02:49:24 +00:00
parent 41539d0c02
commit b1e750c52c
1 changed files with 9 additions and 9 deletions

View File

@ -32,7 +32,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Clementine Music Player\n"
"PO-Revision-Date: 2021-11-28 09:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-12 09:05+0000\n"
"Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan@autistici.org>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/davidsansome/clementine/language/sv/)\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -443,7 +443,7 @@ msgstr "En smart spellista är en dynamisk lista över låtar som finns i ditt b
#: smartplaylists/querywizardplugin.cpp:159
msgid ""
"A song will be included in the playlist if it matches these conditions."
msgstr "En låt kommer att inkluderas i spellistan om den matchar de här villkoren."
msgstr "En låt kommer att inkluderas i spellistan om den matchar dessa villkor."
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:417
msgid "A&utomatic"
@ -1099,7 +1099,7 @@ msgstr "Skapar register för Seafile..."
#: ../bin/src/ui_globalsearchview.h:210
msgid "But these sources are disabled:"
msgstr "Men de här källorna är inaktiverade:"
msgstr "Men dessa källor är inaktiverade:"
#: ../bin/src/ui_wiimotesettingspage.h:182
msgid "Buttons"
@ -4945,7 +4945,7 @@ msgstr "Antal överhoppningar"
#: ../bin/src/ui_librarysettingspage.h:213
msgid "Skip files with these extensions (comma separated, case insensitive)"
msgstr "Hoppa över filer med de här ändelserna (kommaseparerad, skiftlägeskänslig)"
msgstr "Hoppa över filer med dessa ändelser (kommaseparerad, skiftlägeskänslig)"
#: core/commandlineoptions.cpp:166
msgid "Skip forwards in playlist"
@ -5332,23 +5332,23 @@ msgstr "Fel uppstod vid borttagning av några låtar. Följande filer kunde inte
msgid ""
"These files will be deleted from the device, are you sure you want to "
"continue?"
msgstr "De här filerna kommer att tas bort från enheten, är du säker på att du vill fortsätta?"
msgstr "Dessa filer kommer att tas bort från enheten, är du säker på att du vill fortsätta?"
#: library/libraryview.cpp:678 ui/mainwindow.cpp:2549 widgets/fileview.cpp:190
msgid ""
"These files will be permanently deleted from disk, are you sure you want to "
"continue?"
msgstr "De här filerna tas permanent bort från disken, är du säker på att du vill fortsätta?"
msgstr "Dessa filer tas permanent bort från disken, är du säker på att du vill fortsätta?"
#: ../bin/src/ui_librarysettingspage.h:198
msgid "These folders will be scanned for music to make up your library"
msgstr "De här mapparna kommer att skannas för musik att fylla upp ditt bibliotek"
msgstr "Dessa mappar kommer att skannas för musik att fylla upp ditt bibliotek"
#: ../bin/src/ui_transcodersettingspage.h:61
msgid ""
"These settings are used in the \"Transcode Music\" dialog, and when "
"converting music before copying it to a device."
msgstr "De här inställningarna används i dialogrutan \"Omkoda musik\" och vid konvertering av musik innan den kopieras till en enhet."
msgstr "Dessa inställningar används i dialogrutan \"Omkoda musik\" och vid konvertering av musik innan den kopieras till en enhet."
#: library/savedgroupingmanager.cpp:39
msgid "Third Level"
@ -5860,7 +5860,7 @@ msgstr "Vid beräkning av spelningsantal, använd"
msgid ""
"When looking for album art Clementine will first look for picture files that contain one of these words.\n"
"If there are no matches then it will use the largest image in the directory."
msgstr "När Clementine söker efter albumomslag söker den först efter bildfiler som innehåller ett av de här orden.\nOm det inte finns några matchningar så kommer den största bilden i mappen att användas."
msgstr "När Clementine söker efter albumomslag söker den först efter bildfiler som innehåller ett av dessa ord.\nOm det inte finns några matchningar så kommer den största bilden i mappen att användas."
#: ../bin/src/ui_behavioursettingspage.h:416
msgid "When saving a playlist, file paths should be"