Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Francesco Esposito e5f8303274
Merge pull request #2 from franjsco/dependabot/pip/djangorestframework-3.11.2
4 miesięcy temu
segnalibre Add computed field (book status) 2 lat temu
segnalibre_app clean migrations 2 lat temu
.gitignore Initial commit 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md Add readme 2 lat temu
manage.py First sprint 2 lat temu
requirements.txt Merge pull request #2 from franjsco/dependabot/pip/djangorestframework-3.11.2 4 miesięcy temu

README.md

segnalibre-backend

REST API with Django/DRF

Work in Progress