Przeglądaj źródła

Merge pull request #2735 from plague-doctor/wordnik

Add new engine: Wordnik.com
pull/2743/head
Noémi Ványi 2 miesięcy temu
committed by GitHub
rodzic
commit
cc359345a8
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
2 zmienionych plików z 85 dodań i 0 usunięć
  1. +77
    -0
      searx/engines/wordnik.py
  2. +8
    -0
      searx/settings.yml

+ 77
- 0
searx/engines/wordnik.py Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,77 @@
# SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later
"""Wordnik (general)

"""

from lxml.html import fromstring
from searx import logger
from searx.utils import extract_text
from searx.raise_for_httperror import raise_for_httperror

logger = logger.getChild('Wordnik engine')

# about
about = {
"website": 'https://www.wordnik.com',
"wikidata_id": 'Q8034401',
"official_api_documentation": None,
"use_official_api": False,
"require_api_key": False,
"results": 'HTML',
}

categories = ['general']
paging = False

URL = 'https://www.wordnik.com'
SEARCH_URL = URL + '/words/{query}'


def request(query, params):
params['url'] = SEARCH_URL.format(query=query)
logger.debug(f"query_url --> {params['url']}")
return params


def response(resp):
results = []

raise_for_httperror(resp)
dom = fromstring(resp.text)
word = extract_text(dom.xpath('//*[@id="headword"]/text()'))

definitions = []
for src in dom.xpath('//*[@id="define"]//h3[@class="source"]'):
src_text = extract_text(src).strip()
if src_text.startswith('from '):
src_text = src_text[5:]

src_defs = []
for def_item in src.xpath('following-sibling::ul[1]/li'):
def_abbr = extract_text(def_item.xpath('.//abbr')).strip()
def_text = extract_text(def_item).strip()
if def_abbr:
def_text = def_text[len(def_abbr):].strip()
src_defs.append((def_abbr, def_text))

definitions.append((src_text, src_defs))

if not definitions:
return results

infobox = ''
for src_text, src_defs in definitions:
infobox += f"<small>{src_text}</small>"
infobox += "<ul>"
for def_abbr, def_text in src_defs:
if def_abbr:
def_abbr += ": "
infobox += f"<li><i>{def_abbr}</i> {def_text}</li>"
infobox += "</ul>"

results.append({
'infobox': word,
'content': infobox,
})

return results

+ 8
- 0
searx/settings.yml Wyświetl plik

@@ -1271,6 +1271,14 @@ engines:
categories: videos
disabled : True

- name: wordnik
engine: wordnik
shortcut: def
base_url: https://www.wordnik.com/
categories: general
timeout: 5.0
disabled: True

# Doku engine lets you access to any Doku wiki instance:
# A public one or a privete/corporate one.
# - name : ubuntuwiki


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz