New translations strings.xml (Dutch)

This commit is contained in:
Eugen Rochko 2024-03-22 17:50:30 +01:00
parent b41cda84e4
commit 84bad0aa6c
1 changed files with 6 additions and 6 deletions

View File

@ -677,19 +677,19 @@
<string name="server_cant_mention_or_follow_you">Niemand op deze server kan jou volgen.</string>
<string name="server_can_interact_with_older">Mensen op deze server kunnen interactie hebben met jouw oude berichten.</string>
<string name="unblocked_domain_x">De server %s is gedeblokkeerd</string>
<string name="handle_help_title">Wat is een Mastodon-adres?</string>
<string name="handle_title">Hun Mastodon-adres</string>
<string name="handle_help_title">Wat is een fediverse-adres?</string>
<string name="handle_title">Hun fediverse-adres</string>
<string name="handle_username_explanation">Hun unieke identificatie-adres op hun server. Het is mogelijk dat er gebruikers met dezelfde gebruikersnaam op verschillende servers te vinden zijn.</string>
<string name="handle_title_own">Jouw Mastodon-adres</string>
<string name="handle_title_own">Jouw fediverse-adres</string>
<string name="handle_username_explanation_own">Jouw unieke identificatie-adres op deze server. Het is mogelijk dat er gebruikers met dezelfde gebruikersnaam op verschillende servers te vinden zijn.</string>
<string name="server">Server</string>
<string name="handle_server_explanation">Hun digitale thuis, waar al hun berichten zich bevinden.</string>
<string name="handle_explanation">Omdat je aan een Mastodon-adres kunt zien wie iemand is en waar die zich bevindt, kun je met mensen op het door &lt;a&gt;ActivityPub aangedreven&lt;/a&gt; sociale web communiceren.</string>
<string name="handle_explanation">Omdat je aan een fediverse-adres kunt zien wie iemand is en waar die zich bevindt, kun je met mensen op het door &lt;a&gt;ActivityPub aangedreven&lt;/a&gt; sociale web (fediverse) communiceren.</string>
<string name="handle_server_explanation_own">Jouw digitale thuis, waar al jouw berichten zich bevinden. Is deze server toch niet naar jouw wens? Dan kun je op elk moment naar een andere server verhuizen en ook jouw volgers overbrengen.</string>
<string name="handle_explanation_own">Omdat je aan jouw Mastodon-adres kunt zien wie jij bent is en waar je je bevindt, kunnen mensen op het door &lt;a&gt;ActivityPub aangedreven&lt;/a&gt; sociale web met jou communiceren.</string>
<string name="handle_explanation_own">Omdat je aan jouw fediverse-adres kunt zien wie jij bent is en waar je je bevindt, kunnen mensen op het door &lt;a&gt;ActivityPub aangedreven&lt;/a&gt; sociale web (fediverse) met jou communiceren.</string>
<string name="what_is_activitypub_title">Wat is ActivityPub?</string>
<string name="what_is_activitypub">ActivityPub is de taal die Mastodon met andere sociale netwerken spreekt.\n\nHet zorgt ervoor dat je niet alleen maar kunt verbinden en communiceren met mensen op Mastodon, maar ook met andere sociale apps.</string>
<string name="handle_copied">Mastodon-adres naar het klembord gekopieerd.</string>
<string name="handle_copied">Fediverse-adres naar het klembord gekopieerd.</string>
<string name="qr_code">QR-code</string>
<string name="scan_qr_code">QR-code scannen</string>
<!-- Shown on a button that saves a file, after it was successfully saved -->