New translations strings.xml (Slovenian)

This commit is contained in:
Eugen Rochko 2024-03-25 13:25:24 +01:00
parent 01324af544
commit 3443c2ae82
1 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@ -796,6 +796,7 @@ Več osebam kot sledite, bolj dejaven in zanimiv bo.</string>
<string name="notification_filter_mentions">Neželene zasebne omembe</string>
<string name="notification_filter_mentions_explanation">Filtrirano, razen če je odgovor na vašo lastno omembo ali če sledite pošiljatelju</string>
<string name="allow_notifications">Dovoli obvestila</string>
<string name="mute_notifications">Opusti zahteve za obvestila</string>
<plurals name="x_people_you_may_know">
<item quantity="one">%,d oseba, ki jo morda poznate</item>
<item quantity="two">%,d osebi, ki jih morda poznate</item>
@ -803,5 +804,6 @@ Več osebam kot sledite, bolj dejaven in zanimiv bo.</string>
<item quantity="other">%,d oseb, ki jih morda poznate</item>
</plurals>
<string name="notifications_from_user">Obvestila od %s</string>
<string name="notifications_muted">Obvestila od %s so bila opuščena.</string>
<string name="notifications_allowed">%s se bo sedaj pojavil v vašem seznamu obvestil.</string>
</resources>