Fedilab è un client Android multifunzionale per accedere al Fediverse distribuito, composto da microblogging, condivisione di foto e video hosting. Supporta: - Mastodon, Pleroma, Peertube, GNU Social, Friendica. https://devol.it/it/fediverso
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Thomas 0b08d05397 Merge branch 'fix-crash-on-http-images' into 'develop' před 1 měsícem
.ci-docker [CI] Add CI Docker stuff před 2 roky
.github Add FUNDING.yml for github repo před 1 rokem
.gitlab/issue_templates issue template před 2 roky
app Fix crash happening when trying to fetch images from HTTP connexions před 1 měsícem
gradle/wrapper Check lib that can be upgraded without affecting the app. před 4 měsíci
images update links in readme před 1 rokem
src copy release notes před 2 měsíci
.gitignore Move assets před 10 měsíci
.gitlab-ci.yml test před 1 rokem
CHANGELOG Update CHANGELOG před 2 roky
CONTRIBUTING.md added a warning about new strings před 2 roky
LICENSE Create LICENSE před 3 roky
README.md Add status notification for followed account před 3 měsíci
build.gradle google fcm před 2 měsíci
crowdin.yml changes před 3 měsíci
gradle.properties Move to AndroidX před 1 rokem
gradlew initial commit před 4 roky
gradlew.bat initial commit před 4 roky
issue_template.md issue template před 2 roky
settings.gradle initial commit před 4 roky

README.md

For reporting issues, visit Framagit

pipeline status    Crowdin    License: GPL v3

Fedilab is a multi-accounts client for Mastodon, Pleroma, Peertube, GNU Social, Friendica and Pixelfed

Donate

Donate using Liberapay

Download

Get it on Google Play   Get it on F-Droid

Resources

WIKI

Release notes

      

                                                       

Lead developer: toot.fedilab.app/@apps